Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Op maandag 1 april is de notitie van omwonendenMAA verzonden aan de 2 informateurs van Provinciale Staten. En dat is geen grap!! In januari en februari hebben we 3 informatie bijeenkomsten georganiseerd. Daar zijn ongeveer 1000 burgers op af gekomen. Als gevolg hiervan is vorige week in Meerssen een bijeenkomst geweest van vertegenwoordigers van 14 groeperingen die zich herkennen in de vraag om een fundamentele herbezinning voor MAA. De 30 nieuwe statenleden worden de komende weken wegwijs gemaakt in de dossiers. Daar zit ook het hoofdpijn dossier MAA bij. Op 11 april hebben wij, OmwonendenMAA, over dit onderwerp een onderhoud met de depute Joost van den Akker. Hij heeft MAA in zijn portefeuille en vind de economie belangrijker dan onze leefomgeving. Dat gaat spannend worden. Wij houden u op de hoogte.

De stemming voor de Provinciale Staten is achter de rug. Ook in Limburg zijn Forum voor Democratie en Groen Links de winnaars. Wij kregen de laatste weken veel vragen om een stemadvies. "Op wie moet ik stemmen als ik tegen MAA ben? " was een veel gehoorde vraag op e-mail. Het duidelijkst waren Groen Links en de Partij voor de Dieren hierover. De overige partijen hadden het over een goede balans tussen economie en leefbaarheid. Het zal u dus niet verbazen dat OmwonendenMAA blij is met een verdubbeling van de zetels voor Groen Links van 2 naar 4 en P.v.d.Dieren van 1 naar 2.  

Hierover het commentaar van De Limburger : Opvallend is de aanzienlijke steun voor Groen Links in de plaatsen rond MAA. Dat kan ermee te maken hebben dat het aantal klachten over het vliegverkeer in de afgelopen 3 jaar is vertienvoudigd. De mensen in de omgeving  ervaren nu aan den lijve wat de groei van het vliegveld voor hen betekent. Groen Links is tegen verdere groei en voor sluiting van de luchthaven op termijn.  Aldus Peter Bruijns van De Limburger.  

Als grootste partij neemt het CDA het initiatief bij de formatie. Voor een meerderheid kan dat "over rechts" en "over links". U begrijpt dat OmwonendenMAA voorkeur heeft voor "over links" met een depute van Groen Links! Los van wie met wie gaat regeren zal OmwonendenMAA zijn best doen om onze standpunten in het coalitie akkoord te krijgen. Wij houden u op de hoogte.

De dagelijkse realiteit in Geverik. 

 

 

Groen Links heeft een speciale flyer over MAA.