Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

WOZ VERLAGING AANVRAGEN VOOR OMWONENDEN VAN MAA.

Overlast van vlieghinder? 

Maak bezwaar tegen de WOZ u heeft nog 1 week de tijd !!!

Heeft u een eigen woning dan heeft u al de nieuwe WOZ (Waardering Onroerende Zaken) beschikking ontvangen.   


Ervaart u dagelijks overlast van vliegverkeer?

Indien u beide keren met “ja” antwoord kunt u eenvoudig bezwaar maken tegen de opgelegde WOZ-waarde.

WAAROM BEZWAAR MAKEN?

Uw woongenot is de voorbije twee jaren ernstig aangetast door de vliegbewegingen van MAA en/of Awacs en/of Bierset (Luik). Deze aantasting van uw woongenot kan bijvoorbeeld bestaan uit 

    verstoorde nachtrust door de vroeg vertrekkende en/of laat terugkerende Corendon-vliegtuigen, dagelijks gedurende 7 maanden en regelmatig in de overige 5 maanden. (voorheen werd er niet of nauwelijks voor 07:00 of na 23:00 uur gevlogen op MAA).

    verstoord woongenot door de toegenomen (ultra)fijnstof en kerosinedampen, waardoor u ’s zomers niet meer kunt genieten van uw tuin of barbecue. Denk ook aan overlast van Samco wanneer u in Ulestraten woont.

    door het verlengde baangebruik (van 2018 tot medio 2019) kwamen er méér en zwaardere toestellen dan voorheen. Toename geluidshinder, stank en luchtvervuiling.


Het BsGW, de instantie die voor de meeste gemeenten de WOZ-waarde bepaald, houdt in principe geen rekening met de nabijheid van een luchthaven. Wanneer u binnen 6 weken na ontvangst van de WOZ-waarde bezwaar maakt en u in het gelijk gesteld wordt, kan de lagere WOZ-waarde u direct enkele financiële voordeeltjes geven op diverse te betalen belastingen.

Belangrijkste belastingvoordelen zijn: Onroerende Zaak Belasting (jaarlijks terugkerend), de waterschapsheffing(jaarlijks terugkerend), schenkbelasting, erfbelasting en het eigenwoningforfait (Inkomstenbelasting). Bij een tweede woning kan ook de vermogensheffing (box 2) voordeliger uitpakken.   

Dit voordeel kan oplopen tot enkele honderden Euros per jaar. Let wel: deze besparing is jaarlijks terugkerend zolang de luchthavens voor overlast zorgen. Overigens zien wij dit zelf niet zozeer als een voordeel, maar als kleine, vanzelfsprekende genoegdoening voor het leed dat bijvoorbeeld MAA ons dagelijks aandoet: ons woongenot is immers verziekt.

WAAROM MET Z’N ALLEN BEZWAAR MAKEN?

Wanneer heel veel Limburgse woningeigenaren bezwaar maken tegen de WOZ vanwege de vlieghinder, dan heeft dit uiteraard geen directe gevolgen voor de luchthavens, maar des te meer voor de gemeenten waarin deze woningen liggen. Een zeer groot deel van het inkomen van de gemeenten bestaat uit de OZB-inkomsten. Bij massaal bezwaar kan het verlies aan inkomsten voor de gemeenten vele tienduizenden tot wel enkele miljoenen Euros bedragen, waardoor de kans toeneemt dat deze getroffen gemeenten kritischer gaan staan tegenover de luchtvaart in het algemeen en met name de plannen van de provincie en MAA in het bijzonder.

Rond Lelystad zijn al diverse woningcorporaties die waarschuwen voor een forse waardedaling van hun woningenbestand, mocht Lelystad open gaan. Maar het grote verschil tussen Lelystad en MAA is het feit dat er in de eerste 3 kilometer rond Lelystad Airport maar een paar woningen liggen, terwijl er dat rondom MAA duizenden zijn (google Maps). De woningen rond Lelystad kunnen derhalve slechts enkele procenten in waarde dalen, terwijl de woningen binnen 3 kilometer van MAA wel tot 30% in waarde kunnen dalen, afhankelijk binnen welke geluidszone de woning valt. Een (niet glashard) vuistregeltje dat gehanteerd kan worden is het volgende: elke decibel boven de geluidscontour van 40 dB (Lden) geeft een waardevermindering van 1%. In Zuid-Limburg liggen naar schatting zo’n 70.000 woningen binnen een geluidscontour van 40 tot 70dB. Alleen al in Meerssen zou een waardevermindering van honderden miljoenen Euro mogelijk zijn, hetgeen een jaarlijks terugkerend verlies voor de gemeente kan betekenen van zo’n 1 tot 2 miljoen Euro.

HOE BEREKEN IK HET BEDRAG DAT IN VERMINDERING GEBRACHT MOET WORDEN.  

Ga naar GOOGLE en zoek de website van het RIVM. Ga naar de pagina 'geluidbelasting', vul daar je postcode en huis nummer in. Vervolgens krijg je de Lden geluidbelasting voor de woning te zien. Lden 40 is de referentie. 

Voor alles daarboven geldt 1% waardevermindering per Lden. Dus Lden 52 betekent 52 - 40 = 12. Je kunt dus 12% waardevermindering aanvragen. 

HOE BEZWAAR MAKEN?

Dat kan eenvoudig door een e-mail binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Een brief per post kan natuurlijk ook, maar dan vermeld u het benodigde dossiernummer en aanslagnummer. Soms kan een telefoontje voldoende zijn.

Omschrijf in uw bezwaar welke overlast u ervaart en ik welke mate. Woont u dicht bij MAA, dan kunnen alle mogelijke vormen van overlast op uw situatie betrekking hebben. Woont u in het heuvelland, dan zijn dagelijks waarneembare kerosinedampen minder aannemelijk. Het beste geeft u in uw bezwaar zelf aan hoeveel u vindt dat uw woning minder waard is geworden.

Binnen ons netwerk zijn enkele geslaagde bezwaren bekend. Een woning dicht bij de baan is, na uitgebreid schriftelijk bezwaar, met liefst €143.000 naar beneden bijgesteld. Een andere woningbezitter heeft enkel telefonisch bezwaar ingediend en de waarde werd per direct met € 50.000 verlaagd. In dit geval had er wellicht een hogere correctie mogelijk geweest indien het bezwaar schriftelijk was gedaan.

MAAR ALS IK MIJN WONING WIL VERKOPEN, DAN WIL IK TOCH GEEN LAGERE WOZ?

Dit is een fabeltje. De WOZ-waarde loopt altijd minimaal 1 tot maximaal 2 jaar achter t.o.v. de marktwaarde en wordt via een computermodel berekend door gemiddelde verouderde verkoopprijzen van deels vergelijkbare woningen in de buurt te nemen, zonder rekening te houden met de staat van onderhoud, de omgeving en andere factoren. Elke woning is echter uniek. De WOZ waarde wordt enkel gebruikt voor het bepalen van de gemeentelijke heffingen, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait.

Uw makelaar bepaald de uiteindelijke verkoopwaarde of marktwaarde van uw woning, samen met u. Uiteraard kan uw makelaar de verkoopwaarde lager inschatten vanwege de nabijheid van een luchthaven en de daarmee gepaard gaande overlast.

Overigens zijn wij geen voorstander van bezwaar maken via bureautjes die dit wel even gratis voor u doen. Deze bureautjes bestaan bij de gerechtelijke vergoeding welke zij ontvangen indien de gemeenten te laat zijn met het in behandeling nemen van de bezwaarschriften. Daarmee worden gemeenten nog meer op kosten gejaagd en deze kosten zullen gemeenten uiteindelijk op de burger willen verhalen door nog hogere OZB-tarieven te rekenen. Dat is uiteraard niet ons doel, terwijl het indienen van een bezwaarschrift echt een fluitje van een cent is. 

OmwonendenMAA, werkgroep WOZ, Wil Schoonbroodt e.a. 

Hebt u na het lezen nog vragen; mail naar : wilschoonbroodt@gmail.com   


Hieronder de voorbeeld brief die u kunt downloaden. 

download WOZ brief
BsGW bezwaarschrift-woz.doc (60.5KB)
download WOZ brief
BsGW bezwaarschrift-woz.doc (60.5KB)


Hieronder de powerpoint zoals getoond op de bijeenkomst in de Notenbalk.

powerpoint over WOZ
WOZ .pdf (483.49KB)
powerpoint over WOZ
WOZ .pdf (483.49KB)


De veel gestelde vragen (FAQ) over de WOZ treft u aan op de site van het BsGW.