Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Welkom op onze website, en welkom in 2021. 

Een heel belangrijk jaar voor OmwonendenMAA. 3 Jaar hebben we gezaaid nu gaan we oogsten! Half januari verwachten we het rapport van Pieter van Geel. In februari wordt dat besproken in Provinciale Staten. In maart komt de renovatie van de startbaan van 30 miljoen in stemming. In juni wil MAA een nieuw luchthaven besluit aanvragen. 

Voor ons hoeft dat niet, wij omwonenden hebben genoeg van compromissen die voor ons altijd slecht uitpakken. Nu eens niet kiezen voor groei en de z.g. werkgelegenheid, maar kiezen voor leefbaarheid, gezondheid en klimaat. Het MKBA is heel duidelijk, we zijn in Limburg beter af zonder vliegveld MAA.  

Video opgenomen in het centrum van Geverik door Ger Willems.

Leuk u hier te ontmoeten. 

We gaan proberen u hier wekelijks van informatie te voorzien zodat u op de hoogte blijft. En dat is hard nodig want er is de laatste tijd veel gebeurd. U leest dat in de krant, ziet het bij L1 of 1Limburg, de Geulbode of de Nuutsbaeker en nu dus hier op onze website. 

Wij zijn de omwonenden van het vliegveld. Dat wonen varieert van 140 m. tot een paar kilometer van de baan. Denk aan Geulle, Moorveld, Kasen, Bunde, Meerssen, Amby, Rothem, Schietecoven, Humcoven, Ulestraten, Genhout, Kelmond, Geverik, Beek etc.  

Wij hebben de afgelopen decennia in harmonie kunnen leven en wonen met de luchthaven, maar sinds het najaar 2017 is de balans danig verstoord. Onze leefomgeving en vooral gezondheid komt in het gedrang en dat pikken we niet. We zijn actievoerders die met argumenten het gesprek aangaan maar ook met oplossingen komen.

Via deze website, die al door 20.000 bezoekers binnen 1 jaar bezocht is, de digitale nieuwsbrief van de Alliantie, dagelijkse Whats App berichten en regelmatige bijeenkomsten in de Notenbalk in Ulestraten houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Inmiddels is OmwonendenMAA met 425 burgers een burgerinitiatief waar rekening mee gehouden wordt.

In deze tijd van nep-nieuws verzeker ik u dat we ons uiterste best doen om de feiten te controleren en ook onze foto's zijn niet bewerkt, of het staat er uitdrukkelijk bij vermeld. Hebt u informatie of foto's voor deze website neem dan contact op met omwonendenmaa@gmail.com en we overleggen samen hoe en wat we zullen plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Lou Wanten, webredacteur.


De problematiek rond dit vliegveld zit opgesloten in deze foto. Nergens in Nederland wonen burgers zo kort op de baan. Een vliegveld waar geen plaats is voor taxibanen om vliegverkeer veilig af te handelen. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden !  

Hiernaast het logo van de koepelorganisatie Alliantie; stop groei MAA. Hierbij zijn 15 organisaties aangesloten uit Zuid Limburg. Regelmatig brengt de Alliantie een nieuwsbrief uit die velen van ons lezen. Wilt u dus zo compleet mogelijk geïnformeerd worden over MAA dan bent u geabonneerd op de nieuwsbrief van de Alliantie, de app verzorgd door Tom Sijstermans en de deze website beide van de omwonenden.

Uit de nieuwsbrief van 4 juni nemen we graag de conclusies over van Wim Derks. Wim is econoom en secretaris van de Alliantie. Wilt u het hele artikel lezen dan kan dat via deze link:                                                                                                                                      https://www.stopgroeimaa.nl/images/CijfersMAA4-6-20.pdf  


  Voorstanders van groei van MAA benadrukken dat het aantal vliegtuigbewegingen sterk is gedaald sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw en suggereren daarmee dat de overlast nu minder is dan toen. Dat het aantal vliegtuigbewegingen is afgenomen klopt, maar die daling is met name opgetreden bij de kleine luchtvaart (voornamelijk lesvluchten). Kleine luchtvaart was vooral overdag actief en veroorzaakte over het algemeen alleen hinder direct rond de luchthaven. Van 1997 naar 2019 is de hoeveelheid vracht meer dan verdrievoudigd. De overlast van vrachtvervoer is dus enorm toegenomen. Van 1997 naar 2019 is het aantal passagiers bijna verdubbeld. Bovendien vertrokken tot dit jaar een groot deel van het jaar dagelijks vluchten direct na 6 uur, die inwoners en toeristen in Zuid-Limburg wakker maken. Dat was in 1997 niet het geval. De overlast door passagiersvervoer is dus ook sterk toegenomen. Hoewel het aantal vliegtuigbewegingen dus sterk is gedaald sinds eind jaren negentig, is de overlast van het vliegverkeer sterk toegenomen in de afgelopen jaren.

  De hoeveelheid vracht daalt nu met 10% op jaarbasis.

  Het aantal passagiers is de afgelopen jaren sterk gestegen maar is met ingang van april 2020 vrijwel tot nul gedaald als gevolg van de coronacrisis.

  Het aantal extensies (toestemming om na 23:00 uur te mogen landen of opstijgen) bereikte op maandbasis in juni 2018 een ongekende hoogte van 14. In 2019 was de top lager en wel 9 in september. Met name aan Corendon wordt toestemming gegeven om na 23:00 uur te mogen landen.

  In Geverik worden vrijwel dagelijks geluidspieken gemeten boven de 90 dBa. In Meerssen-West bij het kindcentrum zijn vrijwel dagelijks geluidspieken boven de 80 dBa en soms boven de 85 dBa.

  Het aantal meldingen van overlast van het vliegverkeer was in 2019 bijna dubbel zoveel als in 2018 en bijna 18 keer zoveel als in 2016. Het aantal is dus explosief gestegen. Het aantal ernstig gehinderden is op basis van een achterliggend rapport bij de aanvraag luchthavenbesluit inmiddels waarschijnlijk opgelopen naar ongeveer 15.000 zijn. In 2019 werd echter door slechts 1.126 mensen een melding gedaan van overlast. Die 1.126 is dus slechts het topje van de ijsberg.

  Het aantal arbeidsplaatsen bij de luchthaven is slechts 199. De toeristische sector in Zuid-Limburg, die de nadelen van de groei van MAA ondervindt, heeft ruim 21.000 arbeidsplaatsen.

  Sinds 2014 is door de Provincie Limburg en gemeenten ongeveer 95 miljoen euro subsidie toegezegd aan MAA en is al minstens 55 miljoen euro uitbetaald.


Met vriendelijke groeten,
Wim Derks