Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Welkom op onze website!

 

Leuk u hier te ontmoeten. 

We gaan proberen u hier wekelijks van informatie te voorzien zodat u op de hoogte blijft. En dat is hard nodig want er is de laatste tijd veel gebeurd. U leest dat in de krant, ziet het bij L1 of 1Limburg, de Geulbode of de Nuutsbaeker en nu dus hier op onze website. 

Wij zijn de omwonenden van het vliegveld. Dat wonen varieert van 140 m. tot een paar kilometer van de baan. Denk aan Geulle, Moorveld, Kasen, Bunde, Meerssen, Amby, Rothem, Schietecoven, Humcoven, Ulestraten, Genhout, Kelmond, Geverik, Beek etc.  

Wij hebben de afgelopen decennia in harmonie kunnen leven en wonen met de luchthaven, maar na de komst van zware vrachtvliegtuigen is de balans danig verstoord. Onze leefomgeving en vooral gezondheid komt in het gedrang en dat pikken we niet. We zijn actievoerders die met argumenten het gesprek aangaan maar ook met oplossingen komen.

Via deze website, de digitale nieuwsbrief, Whats App en regelmatige bijeenkomsten houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Inmiddels is OmwonendenMAA met 425 burgers een burgerinitiatief waar rekening mee gehouden wordt.

In deze tijd van nep-nieuws verzeker ik u dat we ons uiterste best doen om de feiten te controleren en ook onze foto's zijn niet bewerkt. Hebt u informatie of foto's voor deze website neem dan contact op met omwonendenmaa@gmail.com en we overleggen samen hoe en wat we zullen plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Lou Wanten, webredacteur.

Vermindering van de overlast

In de afgelopen week hebt u in de krant kunnen lezen, dat er weer een belangrijk succes is geboekt in het terugdringen van de overlast van luchthaven MAA. Door het gebruik van ‘walstroom’ hoeven vrachtvliegtuigen in de toekomst minder gebruik te maken van hun hulpmotoren (APU’s). Dat scheelt een hoop lawaai, stank en giftige uitstoot. 

Ruim een jaar geleden hebben OmwonendenMAA dit aan de luchthaven voorgesteld, en vooral onze mensen in Ulestraten hebben zich in deze kwestie vastgebeten. De Provincie Limburg heeft zijn (lees: onze) beurs getrokken en over 5 maanden moet de nieuwe apparatuur operationeel zijn. De hulpmotoren zullen nog wel gebruikt worden, maar – zo is toegezegd – maximaal een kwartier vóór de start en na de landing. Al met al een belangrijke verbetering, vooral voor de inwoners van Ulestraten-West en Geverik.                            

Al meer dan een jaar ageren OmwonendenMAA ook tegen de aanwezigheid van oude vervuilende vrachtvliegtuigen (van o.a. Skygates, Kalitta, Silkway). Inmiddels worden die, net als elders al veel langer gebeurt, geweerd met hogere tarieven. Een tweede resultaat van de activiteiten van OmwonendenMAA. Net als de – minstens tijdelijke – opschorting van de baanverlenging.

Nog niet vervulde wensen zijn: terugdringen van het lawaai van taxiënde vliegtuigen. Hiervan hebben vooral de inwoners van Schietecoven enorme overlast. En vooral: een verbod voor Corendon om ’s ochtends vanaf 6 uur de nachtrust van tienduizenden mensen in de wijde omtrek te verstoren. OmwonendenMAA vinden dat dat met ingang van het nieuwe seizoen moet zijn geregeld!

Petitie

Zoals u misschien ook hebt gelezen is er een petitie georganiseerd over de overlast van MAA, nu en in de toekomst. Het is immers de bedoeling van de Provincie Limburg om in de komende jaren de activiteiten minstens te verdubbelen. En op het Ministerie in Den Haag circuleren plannen om nachtelijke vrachtvluchten van Schiphol naar MAA over te hevelen.

De petitie gaat over bestrijding van de overlast, nu en in de toekomst. Inclusief het voorkomen van de nachtvluchten die Den Haag wil. En over de bevordering van onze gezondheid en van de rust en stilte in onze regio. En de bescherming van onze gastvrijheids branche, die nu te lijden heeft van het lawaai van (nota bene gesubsidiëerd) uitgaand toerisme.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Een ander belangrijk thema voor OmwonendenMAA is de zin of onzin van luchthaven MAA. De ligging van de start-/landingsbaan midden tussen een hele reeks woonkernen maakt MAA per definitie ongeschikt als luchthaven. Bovendien heeft onze regio geen ‘eigen’ luchthaven nodig, aangezien er op korte afstand al minstens 7 serieuze luchthavens om ons heen liggen.

Maar vooral laat de ervaring van de afgelopen twee jaar zien dat MAA niet of nauwelijks bijdraagt aan de Limburgse economie: de vracht bestaat voor 80% uit bloemen, fruit en groenten, die worden overgeslagen en met vrachtwagens naar veilingen elders getransporteerd; de vluchten van Corendon zijn (door onze Provincie gesubsidiëerd) uitgaand toerisme, waarvan de voordelen elders neerslaan. Bovendien wordt het ‘eigen’ inkomend toerisme hierdoor bedreigd.

En alles wat hier vliegt doet dat alleen maar omdat ons Provinciaal bestuur tientallen miljoenen euro’s rondstrooit in een wanhopige poging om de luchthaven te activeren.

Daarom pleiten OmwonendenMAA  bij het Provinciebestuur al geruime tijd voor een onafhankelijk en transparant onderzoek naar alle voor- en nadelen van MAA voor Zuid-Limburg.  Verschillende gemeenten en partijen in Provinciale Staten steunen dat verzoek. Wij hopen dat ook onze Gemeenten Meerssen en Beek dat zullen doen.

Als OmwonendenMAA menen we dat de beschikbare middelen (de 200 hectare MAA-terrein en de meer dan 100 miljoen euro overheidsgeld) beter kunnen worden ingezet voor de toekomst van de kenniseconomie in onze provincie. Overigens: voor volgend jaar is er opnieuw 25 miljoen euro voor MAA gereserveerd!

Steun OmwonendenMAA

Anderhalf jaar geleden zijn we met enkele omwonenden begonnen aan een poging om de toenemende overlast van MAA te verminderen en zo mogelijk te beëindigen. Inmiddels zijn we met ruim vierhonderd en worden we gesteund door vele duizenden. Ook u kunt ons steunen door: de petitie te ondertekenen via petities.nl: u te abonneren op onze nieuwsbrief en/of u bij ons aan te sluiten via omwonendenmaa@gmail.com  ons financieel te steunen via een donatie aan NL69TRIO 2017 6209 12 van Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek.


OmwonendenMAA, september 2019 Frank Wormer.

Regelmatig horen we dat MAA belangrijk is voor onze Limburgse economie. Maar is dat wel zo? Het financiële magazine Follow The Money dook in deze problematiek en besteed in dit artikel van 25 juli j.l. aandacht aan de geldstromen van MAA.

Miljoenensubsidies voor het enige private vliegveld van Nederland

Ook Maastricht-Aachen Airport maakte jarenlang verlies. Dit is het enige vliegveld in Nederland dat is geprivatiseerd, dus je zou verwachten dat een private partij deze verliezen voor zijn rekening neemt. Toch is dat niet het geval. In 2002 werd het vliegveld geprivatiseerd. Het kreeg van het Rijk en de provincie toen 45 miljoen euro mee, bedoeld voor investeringen in onderhoud, veiligheid en modernisering. Het bedrag ging echter op aan het afdekken van exploitatietekorten. 


Nadat de provincie in 2014 opnieuw 4,1 miljoen euro moest bijstorten om een faillissement af te wenden, besloot Limburg een jaar later om het vliegveld terug te kopen, voor het symbolische bedrag van 1 euro. Direct moest er 30 miljoen euro geïnvesteerd worden om achterstallig onderhoud weg te werken en het vliegveld te moderniseren. In 2016 werd een nieuwe exploitant gezocht, die werd gevonden in vrachtmakelaar Trade Centre Global Investment (TGCI). Dit bedrijf bedong daarbij gunstige voorwaarden: de provincie investeert in tien jaar tijd nogmaals 45,5 miljoen euro in de modernisering het vliegveld, reserveert een NEDAB-subsidie ter waarde van 30 miljoen euro en steekt samen met het Rijk 10 miljoen euro in een Routefonds dat bestemd is voor luchtvaartmaatschappijen die vanaf Maastricht-Aachen Airport vliegen. Bovendien steken de omliggende gemeenten Maastricht, Beek, Sittard-Geleen en Heerlen samen 6 miljoen euro in het vliegveld. 

Als tegenprestatie ontvangt de provincie 30 procent van de netto winst. Op vragen van Follow the Money antwoordt de provincie dat het een dergelijke winstuitkering tot dusver niet heeft mogen ontvangen. Het is dus aannemelijk dat Maastricht-Aachen Airport, ondanks alle bijdragen van Rijk, provincie en gemeenten, nog steeds geen zwarte cijfers schrijft.

Ties Joosten, Klimaatjournalist FollowThe Money 


Extensies blijven de gemoederen bezighouden. De teller staat alweer op 32. Als omwonenden denk je dat het om uitzonderingen gaat als er na 23.00 uur geland wordt. Er zal onderweg naar MAA slecht weer zijn of er is een technisch mankement etc.  Maar het blijkt dat er ook extensies zijn van startende vliegtuigen. 16 Over 2018 om precies te zijn. En dat begrijpen we niet als omwonenden. Waarom verleen je een extensie voor een vertrekkend vliegtuig als je weet dat je daarmee voor veel slaapverstoring zorgt bij ons omwonenden. Waarom maakt MAA nooit eens de afweging om een extensie niet te verlenen  en onze gezondheid voor te laten gaan? Blijf vooral meldingen hierover doorgeven aan het KICL zodat die besproken worden in de CRO werkgroep. Hoe noem je iets dat 57 keer per jaar voorkomt? Wij noemen dat geen uitzondering maar regel. Hierdoor heeft MAA al 2 uur nachtvluchten in de randen van de nacht bij elkaar gerommeld. Van 23.00 tot 24.00 uur en van 06 tot 07.00 uur in de ochtend. Wij spreken niet langer van extensies maar van nachtvluchten tussen 23 en 24.00 uur.

Hieronder het artikel in De Limburger.  

"Vliegtuigen van Corendon landen vaak later dan 23.00 uur op Maastricht Aachen Airport. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over 2018. Van de 57 late starts en landingen was er slechts één ten onrechte. Daarvoor krijgt MAA een dwangsom opgelegd.

Maastricht Aachen Airport heeft in 2018 één keer ten onrechte een start van een vliegtuig na 23.00 uur toegestaan. Omdat de luchthaven in 2017 al een keer een waarschuwing kreeg voor eenzelfde overtreding, legt de ILT nu een dwangsom op. Dat maakte de ILT  bekend in de Handhavingsrapportage MAA 2018.

Geluidshinder

Op Maastricht Aachen Airport mogen geen starts en landingen plaatsvinden tussen 23.00 en 6.00 uur, om de geluidshinder voor omwonenden te beperken. Toch vonden in 2018 41 landingen en 16 starts plaats tijdens deze uren. In 56 gevallen was er een geldige reden zoals een technische storing of extreme weersomstandigheden.

Stijging

Tussen 2010 en 2016 nam het aantal starts en landingen tussen 23.00 en 6.00 uur vanaf MAA af. Echter vanaf 2017 is er sprake van een sterke stijging van het aantal vliegbewegingen buiten de openingstijden. Deze tendens zette zich voort in 2018. Volgens de ILT komt dit vooral omdat steeds meer dagvluchten verschuiven naar de avond.

Corendon

Opvallend is dat 37 van de 57 vluchten na 23.00 uur Corendon-vluchten zijn. MAA wil daar iets aan doen en is in overleg met de maatschappij om de aankomsttijden in de avond zo veel mogelijk te vervroegen."                                                                                                       

Auteur Wiel Beijer De Limburger 16-7-2019.