Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Welkom op onze website!

 

Leuk u hier te ontmoeten. 

We gaan proberen u hier van informatie te voorzien zodat u op de hoogte blijft. En dat is hard nodig want er is de laatste tijd veel gebeurd. U leest dat in de krant, ziet het bij L1 of 1Limburg, de Geulbode of de Nuutsbaeker en nu dus hier op onze nieuwe website. Wij zijn de omwonenden van het vliegveld. Dat wonen varieert van 140 m. tot een paar kilometer van de baan. Denk aan Geulle, Moorveld, Kasen, Bunde, Meerssen, Amby, Rothem, Schietecoven, Humcoven, Ulestraten, Genhout, Kelmond, Geverik, Beek etc.  

Wij hebben de afgelopen decennia in harmonie kunnen leven en wonen met de luchthaven, maar na de uitbreiding met 250 meter van de start- landingsbaan en daarmee de komst zware vrachtvliegtuigen is de balans danig verstoord. Onze leefomgeving komt in het gedrang en dat pikken we niet. We zijn actievoerders die met argumenten het gesprek aangaan maar ook met oplossingen komen.

Zo zijn we elk kwartaal in gesprek met de directie van MAA (is tijdelijk door ons opgeschort!) en zitten we aan de omwonenden tafel met de Provincie. Ook hebben we korte lijntjes met de gemeenten Beek en Meerssen en zijn we aangesloten bij de Alliantie en de landelijke omwonenden: LBBL. Via deze website , Whats App en regelmatige bijeenkomsten houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Inmiddels is omwonenden MAA met 340 burgers een burgerinitiatief waar rekening mee gehouden wordt.

In deze tijd van nep-nieuws verzeker ik u dat we ons uiterste best doen om de feiten te controleren en ook onze foto's zijn niet bewerkt. Hebt u informatie of foto's voor deze website neem dan contact op met omwonendenmaa@gmail.com en we overleggen samen hoe en wat we zullen plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Lou Wanten

Terugblik op de informatie bijeenkomsten; door FrankWormer.

Ook de informatieavond over de ontwikkeling van luchthaven MAA, j.l. woensdag in de Kardinaal in Amby, heeft een overvolle zaal getrokken. In totaal hebben een kleine duizend omwonenden in de afgelopen drie weken aan een van deze Informatieavonden deelgenomen. Met ook vele nieuwe aanmeldingen (340) om mee te doen aan de activiteiten van Omwonenden MAA als gevolg. De avonden hebben een vergelijkbare programma opzet gekend: een overzicht van de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van vliegverkeer voor de volksgezondheid; een blok over de economische voor -en nadelen van de intensivering van luchthaven MAA; en tot slot een overzicht van de plannen van Omwonenden MAA voor de komende periode. 

Verkiezingen Provinciale Staten en MAA. 

Op 20 maart wordt de samenstelling van de Provinciale Staten voor de komende vier jaar bepaald. Kort daarna zal er een nieuw College van GS aantreden, dat leiding zal geven aan de aangekondigde 'herbezinning' over de de toekomst van MAA. Op de websites www.sjoenenstil.nl en www.stopgroeimaa.nl vindt u een overzicht van de standpunten van de diverse politieke partijen over de ontwikkeling van MAA. (De actieve links vind u op de pagina: links/contact).

Herbezinning omwonenden.

Omwonenden MAA is van mening, dat er voor MAA meerdere toekomstscenario's moeten worden onderzocht. Naast continuering van de nu ingezette koers is ook een toekomst van MAA als bescheiden regionale luchthaven goed denkbaar. Met lichtere en modernere toestellen en met meer relatie met de regio. En ook het scenario van beëindiging van de luchthaven is de moeite van het onderzoeken waard: het MAA terrein, binnen de hekken 180 ha groot en volledig eigendom van de Provincie, kan dan worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de kenniseconomie in Zuid-Limburg. En dat is economisch veel interessanter dan voortzetting van deze per definitie beperkte luchthaven. Voor alle te onderzoeken scenario's zal er een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) moeten worden gemaakt, waarin alle relevante effecten worden gewogen.

Luchthaven MAA ligt immers te zeer binnen de bebouwde kom van Beek, Meersen en het Heuvelland om zich ooit succesvol te kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn er binnen een uur rijden zeven serieuze luchthavens, die voor een uitstekende bereikbaarheid zorgen en een 'eigen' luchthaven overbodig maken. 

Vermindering van de overlast.

Omwonenden MAA wenst voor de korte termijn maatregelen tot beperking van de overlast. De luchthaven heeft intussen kenbaar gemaakt om de oudere toestellen met hun lawaai en vervuiling met hogere tarieven te gaan weren. Dat is prima en komt tegemoet aan een van onze wensen. Maar met het oog op het komende vakantieseizoen is het erg belangrijk dat de Corendon-toestellen niet om 6.00 uur, maar pas vanaf 7.30 uur naar de zon vertrekken. En dat ze uiterlijk voor 23.00 uur (sluitingstijd) terugkeren. Dat voorkomt dat de nachtrust van duizenden omwonenden wordt verstoord. En verder, dat het grondlawaai substantieel minder wordt. De inwoners van bijv. Schietecoven en Ulestraten-West hebben daar enorm veel overlast van. 

Klachten Informatiecentrum Luchtverkeer kan aantal klachten niet aan. 

Dit centrum KICL registreert de klachten die o.a. via tel. nr. 043 365 2020 binnenkomen en rapporteert daarover aan de CRO (Commissie Regionaal Overleg  Luchthaven). De laatste rapportage is die over het tweede kwartaal van 2018 (!) Het KICL lag altijd al een kwartaal achter. Maar nu is het aantal klachten zo groot dat het bureau die niet meer verwerkt krijgt. Er is daarom nog steeds geen overzicht van de klachten over het derde, laat staan het vierde kwartaal van 2018. De achterstand bedraagt nu dus al meer dan een half jaar ! Wij zijn benieuwd wat de CRO in zijn vergadering op 28 februari (16.00 uur, in het Gemeentehuis Beek) hierover zal melden. (Lees ook de ingezonden brief van CRO lid Clemens Degenaar hierover op de pagina: reacties van burgers.)

Omwonenden MAA. 

Omwonenden MAA bestaat ongeveer een jaar, en is inmiddels vertegenwoordigd in alle kernen van de gemeenten Beek en Meersen, die rondom luchthaven MAA zijn gelegen. De afgelopen informatieavonden hebben opnieuw gezorgd voor een forse groei.

Frank Wormer is omwonende uit Humcoven. Op deze foto is hij te gast in het L1 radioprogramma: "De stemming" vanuit Café Forum in Maastricht. Frank heeft ook de organisatie geleid van de bijeenkomsten die in Beek, Bunde en Amby hebben plaatsgevonden.