Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Welkom op onze website! 

 Video opgenomen in het centrum van Geverik door Ger Willems.

Leuk u hier te ontmoeten. 

We gaan proberen u hier wekelijks van informatie te voorzien zodat u op de hoogte blijft. En dat is hard nodig want er is de laatste tijd veel gebeurd. U leest dat in de krant, ziet het bij L1 of 1Limburg, de Geulbode of de Nuutsbaeker en nu dus hier op onze website. 

Wij zijn de omwonenden van het vliegveld. Dat wonen varieert van 140 m. tot een paar kilometer van de baan. Denk aan Geulle, Moorveld, Kasen, Bunde, Meerssen, Amby, Rothem, Schietecoven, Humcoven, Ulestraten, Genhout, Kelmond, Geverik, Beek etc.  

Wij hebben de afgelopen decennia in harmonie kunnen leven en wonen met de luchthaven, maar sinds het najaar 2017 is de balans danig verstoord. Onze leefomgeving en vooral gezondheid komt in het gedrang en dat pikken we niet. We zijn actievoerders die met argumenten het gesprek aangaan maar ook met oplossingen komen.

Via deze website, die al door 20.000 bezoekers binnen 1 jaar bezocht is, de digitale nieuwsbrief van de Alliantie, dagelijkse Whats App berichten en regelmatige bijeenkomsten in de Notenbalk in Ulestraten houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Inmiddels is OmwonendenMAA met 425 burgers een burgerinitiatief waar rekening mee gehouden wordt.

In deze tijd van nep-nieuws verzeker ik u dat we ons uiterste best doen om de feiten te controleren en ook onze foto's zijn niet bewerkt, of het staat er uitdrukkelijk bij vermeld. Hebt u informatie of foto's voor deze website neem dan contact op met omwonendenmaa@gmail.com en we overleggen samen hoe en wat we zullen plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Lou Wanten, webredacteur.


De problematiek rond dit vliegveld zit opgesloten in deze foto. Nergens in Nederland wonen burgers zo kort op de baan. Een vliegveld waar geen plaats is voor taxibanen om vliegverkeer veilig af te handelen. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden !  

Het onderstaande persbericht is afkomstig van onze zuster organisatie PUSH uit Uithoorn. Als buurman van Schiphol weten zij natuurlijk ook wat overlast en het aantasten van de leefbaarheid door een luchthaven betekent. Wat kunnen wij hiermee naar MAA en de Provincie toe? We zien uw reactie graag tegemoet.

Titel Persbericht:  "Corona is de reset button voor de luchtvaart."

Nooit meer voor 34 euro als sardientjes in een doosje naar Barcelona vliegen. Vliegen 2.0 wordt anders, en duurder. Maar is dat wel zo erg?

Douceurtjes

De roep om de luchtvaart te behandelen als een normale sector is al langer aan de gang. De douceurtjes van belastingvrije kerosine en btw-vrijstellingen hebben de prijzen van vliegtickets altijd kunstmatig gedrukt. Ook werd de aangerichte schade aan de omgeving (zoals gezondheidsschade door geluidhinder en fijnstof) nooit in de ticketprijzen verdisconteerd. Prijsvechters hadden vrij spel, waardoor duurzamere vormen van openbaar vervoer voor de korte afstand nooit konden concurreren met de luchtvaart.

Omgevings sensitiviteit ontbreekt

Bovendien bewees de sector regelmatig geen goede buur te zijn. Niet alleen werden de afspraken van het Alders-akkoord niet nagekomen, een structurele aanpak van hinder kwam nooit van de grond. De sector doet niet mee met het Klimaatakkoord van Parijs en levert nauwelijks een bijdrage aan de CO2 en stikstof reductiedoelstellingen ter bescherming van de biodiversiteit in ons land. Ook een moreel kompas en omgevingssensitiviteit ontbreken, getuige het onbeschaamde bonusplan van de twee topmannen van Air France en KLM. Terwijl zij op hetzelfde moment bij de verantwoordelijke ministers om miljarden aan overheidssteun vroegen. Dit tekent een sector die in het verleden te weinig grenzen opgelegd heeft gekregen en die niet vanuit eigen ethisch besef de noodzakelijke veranderingen heeft willen inzetten.

Reset button

Corona dwingt tot een fundamentele herbezinning op de rol van de luchtvaart in onze maatschappij. Voor vluchten voor de langere afstanden bewijst de crisis dat er voor zakelijk verkeer een redelijk alternatief voor handen is, te weten videobellen. Bedrijven zullen de komende periode meer op de kosten moeten letten; videobellen zal daarom naar verwachting een blijvend deel van deze vluchten overnemen. Nederland als handelsland heeft een kwalitatief goed netwerk nodig van internationale verbindingen voor zakelijke reizigers en toerisme. Onderzoek toont aan dat 350.000 – 400.000 vliegbewegingen per jaar meer dan voldoende zijn voor de instandhouding van ons vestigingsklimaat en werkgelegenheid in de toekomst. Dit plafond (de “HUB 2.0”) moet uitgangspunt zijn bij de steunverlening.

Nieuw normaal

PUSH is van mening dat de huidige periode van stilstand gebruikt moet worden om een SMART (meetbaar en afrekenbaar) plan te ontwikkelen voor de herstart van de operaties na Corona. PUSH vraagt het kabinet om deze herbezinning te organiseren. Participatie van zowel bewoners als de sector in dit overleg is essentieel, waarbij voorkomen moet worden dat we vervallen in oude gewoontes. Er moet een nieuw “normaal” overeengekomen worden. Een proces waaraan alle partijen zich moeten conformeren. Om het overleg vanuit de juiste uitgangspunten te voeren, en niet achteraf vast te stellen dat het allemaal weer uit de hand is gelopen, stelt PUSH nieuwe kaders voor, die als voorwaarden zouden moeten gelden voor de financiële steun aan KLM en straks Schiphol. Centrale opgave is om na Corona eindelijk een verantwoorde harmonieuze balans tussen de luchtvaartsector en de omgeving waar zij deel van uitmaakt te bereiken.