Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Hier leest en ziet u reacties, opmerkingen, ingezonden brieven en video's

Dit schreef een Corendon passagier: Het parkeren is een grote puinhoop ondanks dat het terrein nauwelijks intensief in gebruik is is de asfalt plaatselijk geheel aan flarden gereden. Bij de uitgang zijn de gaten zo groot geworden dat over enkele dagen als er niets aan gedaan wordt alleen nog maar met terreinwagens kan worden gereden. De veiligheid laat te wensen over. Camera’s zijn zeer beperkt aanwezig en bereiken maar een klein gedeelte van het terrein.(ze noemen het : veilig bewaakte pp) Het hekwerk staat alleen bij de ingang de rest is open toegang! De uitrij kaart welke aan de incheck balie wordt gegeven is niet nodig om uit te rijden want de slagboom gaat vanzelf open. Dus als iemand je auto steelt kan hij zonder problemen het parkeer terrein verlaten.Van Ger Willems uit Geverik kregen we deze video opgestuurd. De dagelijkse praktijk in het centrum van Geverik. Hebt u ook foto's of video's stuur ze naar Omwonendenmaa@gmail.com 

Ik ben van mening dat alles op alles gezet moet worden om het gebruik van de verlengde baan, ook als de totale start of landing maar 2500 m. omvat, te verbieden. Ploeg de zaak maar om, of maak er, zoals bij de F1, een echte grindbak van. Ik weet dat dat nadelig is voor Geverik, met de dreiging dat daar dan alsnog ruim 30 huizen afgebroken moeten worden, maar dat is in zoverre gunstig dat 'ze' dat nooit gaan doen, -te duur-, en je zo nog een onhoudbare situatie schept, die om ingrijpende maatregelen vraagt, lees sluiting. Dan ligt het vliegveld namelijk echt helemaal in de bebouwde kom. 

Coen Eggen, Kelmond.  

Bericht: Ik heb gegniffeld over de cocainevangst, ik ben niet de enige vermoed ik. Maar even serieus: wat moeten wij met bloemen uit Zuid-Amerika? Hoe dom kun je zijn?Het vervoer kost meer dan de bloemen. Het vervoer levert daarnaast een onbetaalde milieurekening. Wat schiet onze regio daar mee op? Ja, werkgelegenheid in schimmige zaken, zitten we daar op te wachten?We zijn al nationale koploper op dat gebied. 

Isabel Urlings, Geverik.

Ik begrijp dat er gecontroleerd gaat worden over het gebruik van de gehele landingsbaan. Ik kan niet echt vinden wie dat gaat doen, wie betaald dat en is het een onafhankelijk persoon/bedrijf en zijn  er sancties verbonden aan een overtreding. Wat mag er nu niet meer gebruikt worden? De laatste 250 meter aan de kant van Meerssen bij de stoplichten of mag men maar 2500 meter gebruiken en maakt het niet uit aan welke kant men opstijgt? Ik vind namelijk dat ze nog steeds erg laag bij mij (Meerssen, red.) overkomen.

Groet Ben Nijhuis. 

Antwoord:

Totale lengte "beton" is 2750 m. Er dient gestart te worden van het begin beton zowel in noordelijke als in zuidelijke richting. De piloot mag 2500m gebruiken voor de start.                                                   Is dit betrouwbaar/controleerbaar? Uit mijn luchtvaartachtergrond durf ik te stellen dat geen enkele vlieger hiermee gaat sjoemelen, dit zou een strafbaar feit opleveren en grote negatieve gevolgen hebben voor de carrière van de vlieger. Controleren kan alleen door voor de vlucht de startberekeningen die de piloot heeft gemaakt te controleren. Aan de hand van het gewicht van het vliegtuig plus gewicht bemanning, brandstof, passagiers en/of vracht kan eenvoudig bekend worden hoeveel baanlengte nodig is (heersende wind en temperatuur speelt hierbij ook een rol ).           

Reactie van John Huizinga en Henk van der Wilt; beide gepensioneerd verkeersleiders.

 

Twee controleurs van Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) voeren vanaf 1 april onaangekondigd controles uit op vluchten van en naar vliegveld Beek. Het gaat hierbij om controles m.b.t. het baangebruik van max. 2500 m. Tijdens die controles wordt het gewicht van het toestel nagetrokken en hoe dit over het vliegtuig is verdeeld. Dit is van belang om te kijken welke baanlengte het vliegtuig nodig heeft. Verder wordt ook de technische staat van de toestellen onder de loep genomen, wordt gecheckt of de boord documenten kloppen en of de piloten een geldig brevet op zak hebben. (bron: website MAA) 

Daarmee is er nog geen antwoord gegeven op het toch nog steeds laag overkomen van vrachtvliegtuigen. Ik ben dat met je eens Ben. Ook hier aan de andere kant in Geverik zie ik Sky Gates   tergend langzaam opstijgen en 45 meter boven mijn huis overvliegen. Hetzelfde beeld als in 2018. Lou Wanten.

  

 

 

"Waarschijnlijk zijn jullie nog niet op de hoogte maar er zijn enkele zaken waar jullie je meer druk over mogen maken. Kuijpers Cargo / Jost Group heeft de gehele aangrenzende achtergelegen grondstukken gekocht tot aan de Beekerweg bij de nieuwbouw wijk. Hier zullen de komende maanden meer als 300 parkeerplaatsen voor de vrachtwagens van de Jost Group worden gerealiseerd. De afgelopen jaren zijn de meeste van de 120 Nederlandse chauffeurs vervangen door Oost Europese truckers en de firma KCS verkocht aan de Jost Group Belgie. (zie Google voor meer informatie) Dus bereid jullie maar voor op de komst van de Oost Europese truckers die zich in Ulestraten  gaan ophouden in hun trucks tijdens hun 48 - 72 uurs verplichte rustperiodes. Met alle gevolgen van dien als zij zich gaan ophouden in Ulestraten en omliggende dorpen". W.P. Ulestraten. 

(OmwonendenMAA is bezig bij de gemeente Meerssen dit te verifiëren. Wordt vervolgd. We hebben nog geen bevestiging van gem. Meerssen, maar blijven het onderzoeken.)

 Allereerst wil ik aangeven dat "OmwonendenMAA" en de Alliantie perfect bezig is met het mobiliseren van burgers en politiek m.b.t. de standpunten over MAA. Verder weet ik niet of onderstaande al eens eerder is gecommuniceerd maar, mede gezien onderstaande link, is het wellicht een idee om via jullie communicatie kanalen te attenderen op massaal bezwaar maken tegen huidige WOZ waarden (krijgt de politiek via deze wijze ook nog eens te horen hoe serieus omwonenden zijn!).

PS: bij mij heeft dit argument mede gezorgd voor een flinke WOZ waarde aanpassing vorig jaar, vandaar dit mailtje.

Succes verder met al jullie verdere acties.                                                                                            Groeten, Han Hameleers.

https://www.bouwenwonen.net/artikel/Onderzocht-geluidshinder-doet-woningwaarde-dalen/39045

Beste heren, is het een idee om omwonenden bewust te maken van het feit dat de WOZ waarde i.v.m. de grensoverschrijdende overlast niet meer reëel is?                                                                       Als de omwonende, ieder afzonderlijk, vanwege de overlast met als gevolg de waardevermindering van de woning bezwaar indient dan kan dit misschien positief uitpakken. Hiermee worden omringende gemeentes massaal geraakt bij het innen van onroerend goed belasting. Voor de kosten baten analyse zou dit wellicht positief kunnen uitpakken.                                                                                                                                         Groet, Jean Ulestraten.

Reactie van John Huizinga. 

Die WOZ waarde kwam ter sprake tijdens de info bijeenkomsten. Dat was de reden dat ik verificatie hierover van Dr. Manshanden wilde.                                                                                             (Manshanden is econoom en heeft voor Rotterdam Airport een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse gehouden. Ook was Manshanden spreker op 2 informatie avonden).               

Alle woningen tussen de 40 en 70 Dba contour hebben te maken met een waardevermindering van ongeveer 1% per Dba boven de 40 Dba.                                                                                                            Ik heb zelf ook bezwaar gemaakt en woon op 67 Dba contour, 27% waarde afname dus!                   Mij lijkt zelfs dat gemeentes dit zelf dienen te verdisconteren in de WOZ en dat het niet zo zou moeten zijn dat bewoners hier nu massaal bezwaar tegen hoeven te maken.                    

Ik heb aan de hand van een nauwkeurig overzicht met aantallen woningen per contour becijferd dat de waardedaling van onroerend goed binnen de 40 en 70 Dba contour totaal ongeveer 1 miljard € is (uitgegaan van 1% per Dba en een gemiddelde waarde van €160.000 per woning).