Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen MAA.

Hier leest en ziet u reacties, opmerkingen, ingezonden brieven foto's en video's.

Net het bericht mogen lezen op 1Limburg (d.d. 20-11-20) Dhr. van Geel, waarvan gehoopt werd dat hij een/de stekker uit MAA zou trekken, blijkt er nu een aantal bij te willen duwen !!! Dit alles tot (grote) vreugde van de provincie en MAA (en de gemeente Beek niet te vergeten.....) Ik ben daarom zeer benieuwd wat het MKBA hier tegenover kan gaan plaatsen. Dit moet een wel zeer deugdelijk resultaat opleveren, wil de provincie hier überhaupt nog naar gaan kijken en luisteren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn alle omwonenden de dupe van de onvermijdelijke groei die er dan zeer waarschijnlijk gaat komen, dankzij het rapport van Pieter van Geel. 

R van W te Walem.

"Het begint steeds ondraaglijker te worden. Vooral cargo van Qatar maakt veel lawaai. De grenzen van tolerantie worden de laatste maanden door MAA erg opgezocht. Er is niets te merken van contact met de omwonenden dat MAA pretendeert te hebben. Geen enkele aankondiging of uitleg over het toegenomen vliegverkeer wat betreft vrachtvervoer, geen uitleg of excuus voor het herhaaldelijk laat opstijgen van grote toestellen. Dit pleit niet voor respect van de luchthaven voor haar omgeving. Een zorglijk situatie die niet veel goeds belooft voor de toekomst ! Het zegt denk ik genoeg dat bij mij als omwonende de emmer bijna is volgelopen. Derhalve wil ik me aansluiten bij uw organisatie".    R.K. Ulestraten.


Fijn om te horen dat de heer Van Geel zich ter plekke laat informeren over de vliegtuighinder. Hopelijk bezoekt hij ook Eperheide en omgeving waar de vliegtuigen vele malen per dag een bocht maken en ook in het vijf-sterren-landschap structureel zorgen voor geluidsoverlast. 

M.B. 

Ik woon in Noord Sittard en de vliegtuigen zetten boven Sittard al de landing in en volgen de rijksweg als aanvliegroute. Het is te gek voor woorden dat de provincie koste wat het kost (letterlijk) dit vliegveld wil uitbreiden. Alles ten koste van het woongenot en de toeristische waarde. En dit alles terwijl er geen enkel verdienmodel onder de exploitatie ligt. Er wordt door gedeputeerde staten vliegveldje gespeeld met het geld van de burger.  M.P. Sittard.

Vandaag (zaterdag 13 juni) een klacht ingediend bij KICL omdat we de hele middag al last hebben van laagvliegende zeer lawaaierige vliegtuigen. De verlengde startbaan wordt vast weer gebruikt !? Om 23.00 uur nog 89,9 dB gemeten op ons terras. "Heerlijk om buiten te zitten; VRESELIJK ! Het is echt ongelofelijk wat een herrie bakken er over komen. Alle begrip voor vrachtvluchten maar waarom hier ?". 

Annemie Capellen, Bunde. 

Graag wil ik reageren op een geplaatst bericht onder de rubriek "nieuws". Mijn inziens toont de geplaatste foto van Flightradar betreffende vliegbeweging Maastricht Luik juist niet aan dat deze vlucht heeft plaatsgevonden. Het lijkt mij eerder een vlucht die is omgeleid en geland is in Maastricht i.p.v. Luik. Voor het overige ondersteun ik u van harte met alle initiatieven in verband met de ervaren overlast, die ik overigens zelf ook ervaar. D.Noten.                                                     

(De Flightradar kaart is inmiddels verwijderd. red.)Een overduidelijk aangeslagen en vermoeide Jos Roeven geeft op L1 een voor een directeur begrijpelijke reactie. Hij moet er per slot van rekening de moed inhouden om het weinige MAA personeel enigszins te ondersteunen in hun strijd tegen de onvermijdelijke ondergang. Van trekken aan een dood paard word je vanzelfsprekend doodmoe.

Hij is blij met het (met héél veel Limburgs belastinggeld) binnenhalen van Qatar Cargo na het verlies van o.a. Cargolux, SilkWay en (deels) Emirates. Maar Qatar vliegt met enorme herriebakken en veelal in de randen van de nacht. Iets waar omwonenden, op zijn zachts gezegd, niet blij mee zijn. Liefst 8 Qatar vliegbewegingen op zaterdagavond mét extensie om 23:30 uur. Daar waar andere vliegvelden proberen in de randen van de nacht zo min mogelijk te vliegen, lijkt dit het nieuwe "gat in de markt" voor MAA. Om de overlast voor omwonenden bij vliegvelden in Verweggistan te beperken, vergroot MAA de overlast bij de eigen omwonenden. Dat komt de sympathie voor MAA niet bepaald ten goede.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wie gelooft deze directeur nu nog? Wij van OmwonendenMAA in elk geval niet meer. Twee voorbeeldjes van hoe dhr Roeven met zijn eigen waarheid omgaat.
Begin 2018 zei hij geen vluchten vóór 07:00 uur te willen. Enkele maanden later vlogen zowel passagiers als vracht ons dagelijks om 06:00 uur om de oren. In combinatie met de vele extensies die MAA zéér gemakkelijk en te pas en te onpas verleent betekent dat simpelweg een enorme aanslag op ieders broodnodige nachtrust. Voor MAA is dit nu de strohalm geworden waar ze zich aan proberen vast te houden.
Een ander voorbeeld is de werkgelegenheid. Onlangs verklaarde dhr Roeven dat MAA goed zou zijn voor ruim 3300 banen. Hij baseerde zich op de recent verschenen Luchtvrachtmonitor van de Erasmus Universiteit. Hij wist echter verdomd goed dat dit cijfer niet kón kloppen en inmiddels is aangetoond dat de gehanteerde rekenmethode in dit rapport tot hooguit 1000 banen leidt. Een overdrijvinkje van 300%.
Dan verlies je alle geloofwaardigheid, maar het is overduidelijk dat dhr Roeven mooi weer speelt, voornamelijk om de publieke opinie te beïnvloeden.

Wil Schoonbroodt, Ulestraten

Deze reclamezuil staat alweer een aantal weken blanco  Geen passagiers; geen reclame zal Corendon gedacht hebben. Zonder vaccin tegen corona gaat geen weldenkend mens in zo'n buis met 200 man op elkaar gepakt zitten. En ook met vaccin moet elk weldenkend mens denken dat het niet langer verantwoord is om gebruik te maken van die Corendon pretvluchten. In het nieuwe normaal gaat zo'n vlucht naar een costa weer         € 450,- kosten. (Want dat is de faire prijs)


Op andere plaatsen kom je nu deze poster van Corendon tegen. Tegen beter weten in probeert de prijsvechter iets aan te bieden voor de voucher waar mensen mee in hun maag zitten en die maar 1 jaar geldig is. Ruim 1.500 mensen zijn een rechtszaak begonnen om hun geld terug te krijgen. Vanuit Rothem : " .... van wat een mooie Pinksterdag had moeten zijn, 3 van die Bakbeesten binnen een half uur!" Edwin Lustermans.

 


Auteur: H.S.

Bericht: Vorig jaar had ik het doorgeven van langskomende vliegtuigen via het klachtenformulier van KICL weer opgepakt. Ik ben woonachtig in Sittard en werk van thuis uit. De vliegtuigen komen naar mijn mening hier al laag over, laat staan in de directe omgeving van vliegveld Beek. Na een hele reeks meldingen vroeg ik mij af of dit enige zin heeft. De regering geeft de provincie een steun in de rug om MAA maar door te duwen. Ik zie dat Schiphol nu in deze corona tijd miljarden steun krijgt, ofschoon Nederland aan de andere kant miljarden misloopt aan brandstof accijnzen en milieuschade compensatie. Onze regio wordt verrast met een in het leven te roepen bindend referendum op allerlei vlakken om de democratische schijn op te houden. De onderwerpen worden ingeperkt en de lat ligt op een zodanig hoog niveau dat de drempel om aan de wens van de bevolking te voldoen nauwelijks haalbaar is. Al met al vraag ik me het nut van de KICL meldingen af. De vluchtgegevens zijn ook bekend bij Eurocontrol zelf.  MV Sittard. 

Gezien de zuidoostelijke wind bezorgt deze gelande Saudia Cargo bij het taxiën naar en van de zuidkop Schietecoven een misselijkmakende kerosinestank. MAA: bedankt dat het jullie in deze Coronatijd lukt om omwonenden zelfs hun paaszondag compleet te vergallen. Wij kunnen met dit mooie weer niet in onze tuin zitten. Niet alleen deze Saudia, maar eerder vandaag ook een Turkish en wie weet wat er nog gaat komen.  W.S. Schietecoven.

 

 

Beste allemaal,

De inwoners van Schietecoven dreigen met de al extreme stank- en geluidoverlast extra benadeeld te worden. Eerst was er de dadendrang van een omwonenden CRO lid die, met de wetenschap wat de overlast voor ons  inhoudt, toch het voorstel bij de “overkoepelende CRO”  deed om tegengesteld baangebruik te verbieden en nu is er op de omwonenden app van de Provincie een “topic” gelanceerd m.b.t. dit baangebruik. 

Geen idee wie hier de initiatiefnemer van is, alhoewel ik een vermoeden heb want niet iedereen komt op zo’n idee, maar alleen het feit al dat er een enquête wordt opgestart over dit onderwerp is een teken van minachting richting de inwoners van Schietecoven. 

Er mag geen discussie zijn, de overlast voor Schietecoven moet waar en wanneer maar mogelijk verminderd worden en de enige mogelijkheid is om tegengesteld baangebruik in te zetten waar de windomstandigheden dit toelaten en dat is bij weinig of geen wind.

Landen moet dan in noordelijke richting plaatsvinden en starten in zuidelijke richting.

 

Behalve dat dit de inwoners van Schietecoven enigszins ontlast van de herrie en de stank, 

·         voorkomt dit ook een onnodige aanslag op het milieu omdat er minder CO2, NO2/NOx en kerosinedampen worden uitgestoten. 

·         voorkomt het ook minutenlang taxiën over de baan  

·         voorkomt onnodig minutenlang extra over Limburg vliegen. 

·         levert het de maatschappijen tijdwinst en besparing op de kerosine op

Alhoewel het als bekend verondersteld mag worden, hier nogmaals de hinder voor Schietecoven:

Elke start in noordelijke richting: 95-100Dba

Elke start in zuidelijke richting: 95-105Dba

Elke landing in noordelijke richting: 80-90 Dba                                                                                                                                   

Taxiënd verkeer na landing in zuidelijke richting: gemiddeld 70 Dba (minutenlang)

Taxiënd verkeer voor de start in noordelijke richting: gemiddeld 70 Dba (minutenlang)

Taxiënd verkeer dat moet draaien op de zuidelijke kop na landing in zuidelijke richting: 80-90 Dba

Taxiënd verkeer dat moet draaien op de kop voor starts in noordelijke richting: 80-90 Dba (minuten lang)

Lawaai van reverse (remmen op de motoren) van verkeer geland in zuidelijke richting: 80-90 Dba

Lawaai van reverse van verkeer geland in noordelijke richting: 70-80  Dba

Grondgeluid bij het selecteren van reverse en in de take-off run in noordelijke richting en in zuidelijke richting: Laagfrequent grondgeluid, Vercammen Curven

Stankoverlast bij elke taxi beweging: Minutenlang

 

Ik verzoek de verantwoordelijke vriendelijk om dat baangebruik “topic” op de “omwonenden app” per direct te sluiten en eerst na te denken en advies te vragen alvorens een “topic” te selecteren en te openen want dit doet onnodig pijn en geeft een onbehaaglijk gevoel van machteloosheid.

 

Groet John Huizinga.

 

Vergeten klusjesman. 

Het Provinciebestuur zet zijn "klusjesmannen" buiten. O.a. Rene v.d. Linden die ons een luchtvracht maatschappij met verouderde lawaaibakken uit Azerbeidzjan heeft bezorgd. Beter laat dan nooit! 

Helaas loopt er nog een klusjesman rond. Voormalig CDA gedeputeerde Herman Vrehen is door de Provincie benoemd tot "omgevingsmanager" voor MAA en omgeving. Hij moet zorgen voor "een goede balans tussen de ontwikkeling van de luchthaven en de leefomgeving van de omwonenden", en heeft daarvoor op zijn eentje een heus "omgevingsconvenant" geschreven. Jammer dat de omwonenden zelf daarin geen enkele inbreng hebben kunnen leveren. Mag deze klusjesman ook mee?

Onze vraag is inmiddels ingewilligd. Het contract met Herman Vrehen m.b.t. MAA is door de Provincie ontbonden.                     

 Montage van Hans Sinkeldam, tekst is letterlijk van Durmaz

 

Maastricht Aachen Airport lijdensweg van 75 jaar

Wat in 1944 begon als Yankee 44, een door de Amerikanen aangelegde landingsbaan voor de aanvoer van troepen en munitie in het kader van de verovering van Duitsland werd vanaf 1945 voortgezet als aanzet voor vliegveld Beek, en gebruikt voor kleine luchtvaart en later ook zweefvliegen.
Vanaf de late jaren 60 werden er plannen gemaakt voor een uitbreiding, vanaf 1980 met een tweede baan, die na 18 jaar procederen door tegenstanders uiteindelijk sneuvelde in 1998.

Het vliegveld, zoveel was wel duidelijk, zou nooit uit de rode cijfers komen, en is dat tot op heden ook nooit gekomen. Dat belette de Provincie niet om onophoudelijk grootse plannen te lanceren, met veel intercontinentale vrachtvluchten. In 2004 ging het vliegveld voor de eerste keer over de kop, maar werd door de Provincie overgenomen. De nieuwe exploitant zag er geen brood in en gaf het vliegveld in 2014 voor € 1,- terug. De volgende exploitant, die in 2016 aantrad, en tekende voor 10 jaar, gaf afgelopen najaar zijn concessie terug. Weer werd de Provincie eigenaar, en voorlopig ook exploitant. Daarnaast is de Provincie subsidiënt, investeerder, vergunningverlener en -controleur, en betaalt ze de kosten voor veiligheid en brandweer.   

Dramatisch slecht

Het gaat dramatisch slecht met het vliegveld, blijkt uit consequent geheimgehouden stukken, maar de provincie stopt er onverminderd geld in. Sinds 2014 al bijna 100 miljoen. Het vliegveld heeft echter geen enkele overlevingskans, zeker omdat er in een straal van 100 km 7 goed geoutilleerde luchthavens liggen.
Het vliegveld ligt in de bebouwde kom: de huizen die het kortst op de baan liggen liggen op 150 meter van de as van de startbaan en krijgen bij starts enorme hoeveelheden kerosine en lawaai tot 105 dB over zich heen.
De kritische volgers c.q. tegenstanders zijn niet mordicus tegen het vliegveld maar zien een bescheiden toekomst als regionaal vliegveld. Daartoe hebben ze een plan uitgewerkt dat voorziet in een samenballing van ook door de provincie geïnitieerde wetenschappelijke campussen, in combinatie met een kleine startbaan waardoor met kleine toestellen de hele wereld binnen bereik ligt. Die startbaan is formeel 2500 meter lang, maar met clandestien gebruik van een stopway ligt er 2750 meter baan, wat de provincie zal proberen te legaliseren middels de komende Luchtvaartnota (LVN).
Een groot punt is het medegebruik van het Zuid-Limburgse luchtruim door Bierset/Liege Airport, en door AWACS vanaf de op Duits gebied liggende NAVO-basis, die zich volstrekt wetteloos gedraagt en wordt gedoogd door de Nederlandse overheid. Daar wordt gevlogen met kisten van minimaal 60 jaar oud, met bijbehorende motoren. Pure terreur. Het luchtruim valt buiten de Luchtruimherziening die voor 2023 is voorzien.

Provincie trekt aan dood paard
Het beeld van een regionaal vliegveld is voor de provincie niet sexy, en dus wordt alles op alles gezet om het dode paard te pimpen tot een volwaardig renpaard. Gelet op de overlast voor de bewoners en de toeristen die in het Heuvelland op jaarbasis werk verschaffen aan 21.000 mensen en een omzet genereren van 2.3 miljard, is het open houden en zelfs uitbreiden van het vliegveld pure economische moord. Het is nu vooral uitvalsbasis van Corendon, met alleen maar uitgaand verkeer, en dus geen revenuen voor de regio.

Van groot belang is een MKBA die zicht moet bieden op het realiteitsgehalte van de woeste plannen. Maar de provincie heeft besloten eerst 25 miljoen te investeren in een vernieuwde baan en daarna een nieuw luchthavenbesluit te maken, en daarná middels een eigen MKBA – waarbij de sluitingsvariant uiteraard niet meegenomen mag worden – alles glad te strijken. De omwonenden, die als organisatie deel uitmaken van de Alliantie tegen uitbreiding MAA en vijftien maatschappelijke organisaties omvat, gaan nu zelf een MKBA laten uitvoeren.
Sinds kort staan er een aantal meetpunten waarvan de vraag is of die voldoende munitie geven om de hinder aan te vechten. Gesprekken tussen vliegvelddirectie en omwonenden vinden niet plaats maar zouden onder neutraal voorzitterschap weer vorm moeten krijgen. Alle communicatie die er nu gevoerd wordt is eenzijdig. De Alliantie, en meer speciaal de Omwonenden, gaan een plaats claimen in de CRO-MAA.
Van de LVN verwacht de Alliantie dat de nachtsluiting van 23 tot 6 naar 23 tot 7 gaat,  waarmee het verdienmodel van Corendon meteen onderuit gaat. Verder dat er zwart op wit komt dat er geen – lees nooit – nachtvluchten zullen komen, en dat MAA geen overloopvliegveld wordt voor vakantievluchten, zelfs niet als Lelystad nooit open gaat.
De provincie probeert met subsidie zoveel mogelijk klanten voor Corendon te regelen, ook in België en Duitsland, terwijl Corendon pronkt met gratis parkeren. Dat klopt niet, want de luchthaven koopt dat voor Corendon af, met geld van de provincie, dus de gemeenschap.Coen Eggen. Beste Jos Roeven, 

Deze klacht over de donderdag 23 januari om 23.48. uur opgestegen 747 van Cargolux spreekt voor zich. Zwaarder kun je Schietecoven niet treffen. Ook Geverik zal hier niet blij mee zijn! (97,8 dB geluidoverlast !!!) Kan een dergelijk zware kist niet voor 22.00 uur vertrekken, of anders de volgende dag na 07.00 uur?? Juist dit soort verkeer in de randen van de nacht (wat er voor dec. 2017 nauwelijks was) , helpt totaal niet om nader tot elkaar te komen. Ja, ik weet dat het wettelijk mag. De vraag is of het wel moet. 

Wil Schoonbroodt.   

 In De Limburger las ik dat de Luchtverkeersleiding van MAA wordt overgeheveld naar Schiphol en dat de controle in Beek plaatsvindt middels camera's. Hiermee zouden 19 werkplekken verdwijnen. Volgens mij ook de enige hoog opgeleiden op MAA. Dit maakt weer eens duidelijk dat deze luchthaven geen bestaansrecht meer heeft.   R.K.                    Dit is Christine van Basten-Boddin, D'66 burgemeester van Beek gefotografeerd in Geverik. Lachend ook nog ! Terwijl er in Geverik niets te lachen valt als er weer zo'n vrachtvliegtuig overkomt. Gemiddeld komt er 5 a 6 keer per dag een toestel op 45 meter over, dat daarbij tussen de 85 en 95 dB produceert met uitschieters tot 103 dB (cijfers afkomstig van Sensornet / Provincie.) Inwoners van Geverik staan ook bloot aan kerosine stank en fijn -en ultra fijnstof. Dat betekent volgens het RIVM dat burgers uit Geverik korter leven. Als we Mevr. van Basten daarmee willen confronteren geeft ze al 2 jaar niet thuis. Ze heeft 6 video interviews van burgers uit Kelmond en Geverik, die hun zorgen uiten over de uitbreiding van MAA, 6 weken in haar bezit gehad en daar niets mee gedaan. En nu heeft Mevr. van Basten een Limburgse mediaprijs ontvangen !!! De 425 burgers van OmwonendenMAA steunen u niet en herkennen zich in de dalende waarderings cijfers voor het bestuur van Beek.     

L.W. Geverik.

Wij hebben als naaste buren van MAA er schoon genoeg van iedere dag, 7 dagen per week, om 6 uur uit bed gerukt te worden door Corendon; iedere dag ook in de vakanties. Kinderen hebben hier heel veel last van, psychisch hebben wij daar heel veel last van. Vooral in de wetenschap dat hier dus nooit een eind aan gaat komen ! 

Claire Winthagen Schietecoven.

Bericht: We wonen in Neerbeek precies op de vliegroute en het begint afschuwelijke proporties aan te nemen! Het begint al 's morgens vroeg met het overvliegen van zware vliegtuigen en de hele dag door nog een aantal keer! Ik houd mijn hart vast als ik vandaag alweer lees over de uitbreidings plannen!!! Ik nodig iedere voorstander van de uitbreiding uit een aantal dagen in ons huis te komen wonen en dan met droge ogen nog te beweren voor de uitbreiding te zijn!! Ook denk ik dat ons mooie huis en tuin in de toekomst onverkoopbaar zal zijn. Wat een drama, voor alle omwonenden.  S.S. Neerbeek. 

Met het krantenartikel over het toekomstscenario van MAA hoeven we over het terugdringen van de overlast niet meer te spreken. Waar kan ik de kosten voor emigratie van ons gezin declareren? "Zuid Limburg, je wil er niet meer wonen!"  J.L.

Ingezonden reactie aan depute Joost van den Akker (VVD) naar aanleiding van de position paper van MAA 25 september.

Geachte heer van den Akker,

Ik ben geen activist of iemand die gaat demonstreren of snel de pen grijpt maar de laatste tijd word ik steeds bozer en ongeruster over wat er om me heen gebeurt. Ik ben een normale man van 61 jaar, die werkt en 2 kinderen heeft groot gebracht. Mijn oudste zoon is pas vader geworden en ik vraag me af in wat voor wereld dat kind moet gaan opgroeien. Gisteren heeft dhr. Remkes (VVD-lid) een plan gepresenteerd om de stikstofuitstoot te gaan beperken. 

Ik lees tot mijn verbazing zojuist dat u van plan bent om Maastricht-Aachen-Airport te laten groeien. Dat strookt toch helemaal niet met de plannen van dhr.Remkes !!. Ook hier liggen Natura2000 gebieden (Geleenbeekdal/Grensmaas/Bemelerberg/ St.Pietersberg)
Hoe zit het met de fijnstof en geluidsoverlast voor mensen, zoals ik, die onder de aanvlieg- en vertrekroute van het vliegveld wonen.
Steeds komen voorstanders van uitbreiding van het vliegveld met drogredenen zoals economische groei. Er zijn genoeg wetenschappers die dit betwisten. 
In het geval van MAA is dit ook niet bewezen. Het is toch van de gekke dat hier een vliegtuig landt uit Kenia dat bloemen bij zich heeft. Dat deze bloemen worden uitgeladen en met (Poolse) vrachtauto,s ( over de weg dus) naar Aalsmeer worden gebracht. Hoe is het mogelijk??
Wie heeft hier economisch voordeel van? 
Er zijn vakantievluchten naar Turkije/Spanje/Italie. Vakantiegangers parkeren hun auto bij het vliegveld, stappen in en vertrekken. Ze komen terug, stappen in hun auto en rijden naar huis. Welk economisch voordeel hebben we ?

Waarom denkt u niet aan de vele burgers van deze provincie die gezond oud willen worden. Wat heb ik aan economisch voordeel, aan werk, als ik niet oud word?

U schijnt in Maastricht te wonen. Woont u onder de aanvlieg-vertrekroute van het vliegveld? Zo ja, slaapt u lekker of moet u ook de ramen sluiten om het lawaai buiten te houden?
Als u niet onder die routes woont, welk recht heeft u dan om die plannen voor te stellen?
Ik ben geen tegenstander van het vliegveld maar ben wel tegen de uitbreiding hiervan. Genoeg is genoeg.

Theo Janssen, Beek.

Foto: Ger Willems. Geverik Centrum.    

Bij Ger komen ze recht boven het huis over. In november heeft hij geluidmetingen gedaan met resultaten boven de 100 dB. Dat levert gehoorschade op bij langdurig blootstellen. In Geverik Zuid (in de beeldentuin van Jo Peters) heeft een mobiele meetpaal van de RUD van april tot juli geluid gemeten. De resultaten laten ook pieken van > 100 dB zien. In de CRO worden deze uitkomsten nu besproken. Benieuwd welke maatregelen er volgen.  

Bij de Omwonenden MAA zijn 425 mensen aangesloten. Tot nu toe waren Schietecoven, Ulestraten en Geverik kernen waar mensen eigen initiatieven namen. Denk aan Schietecoven waar men geld inzamelde om een fijnstof meter aan te schaffen. Nu kunnen we aan dit rijtje Rothem toevoegen. Onder de bezielende leiding van Edwin Lustermans (zie foto) wordt hier constructief meegedacht over hinder beperkende maatregelen tegen de overlast van MAA.

Rothem heeft te maken met 3 vormen van overlast: de autowegen, de spoorlijn Maastricht-Heerlen en laag overkomende vliegtuigen. Edwin heeft vanuit zijn tuin gefilmd en dan wordt duidelijk dat je geen gesprek meer kunt voeren als zo'n kist overkomt. Om nog maar niet te spreken van de fijnstof en ultra fijnstof. Samen met Han Hameleers, Rob Gorissen en Jo Dolmans komen ze regelmatig bij elkaar. Nu wordt er druk geflyerd en posters opgehangen tegen de mogelijke nachtvluchten. 

Maar ook politiek is men in Rothem actief. Via dhr. van Raan, 2e kamerlid voor de Partij van de Dieren, worden vragen gesteld aan de minister. Onderwerpen zijn: de provincie als eigenaar van het vliegveld en hoe onafhankelijk je dan bent, het niet functioneren van het klachtenbureau KICL, de crisis in de CRO, het verlies van banen in de Limburgse toeristen sector, etc. Een ander onderwerp dat de aandacht opeist is de waardevermindering van de woningen door het vliegverkeer. Bezwaren tegen de WOZ waarde lopen al bij de gemeente Meerssen. Als er specifieke vragen leven in de groep doen ze een beroep op expertise uit de Alliantie of OmwonendenMAA. Samen staan we sterk tegenover de lobby van de vliegtuigsector. Veel succes in Rothem.


Foto: Hans Sinkeldam.

Reactie: Ik maak me ernstige zorgen over de ontwikkelingen rondom MAA. Ik woon met twee jonge kinderen in Ulestraten. Mij valt op dat andere ouders zo gelaten kunnen zijn, het lijkt alsof ze niet voldoende doordrongen zijn van de feiten en de nadelige effecten op gezondheid. Ik zou graag mensen mobiliseren, in actie zien komen, weerstand bieden. Jullie doen echt super goed werk, maar het geluid van bezorgde inwoners mis ik. Als ik zie wat er rondom Lelystad aan weerstand kwam. Ik ben bang dat we als Limburgers te passief zijn (dit is wat ik in mijn directe omgeving zie en hoor) en dat straks het kwaad is geschied en we niet meer terug kunnen. Ik sluit me dan ook graag aan bij jullie maar ben ook zoekende naar hoe we ons meer kunnen laten horen. Als ik iets kan doen in deze hoor ik het graag. Overigens zie ik op de website van Sjoen en stil de link naar wat je kunt doen. Dit is denk ik wel handig ook voor jullie omdat je met dat idee ook de website bezoekt. Ik wil zelf iets doen en (ondanks alle vertrouwen in jullie) niet afwachten. Hartelijk groet en veel succes in de Notenbalk.     E.V. Ulestraten.


Reactie: Na het bericht in de krant over de mogelijke nachtvluchten, is er bij mij een grens bereikt. Ik wil me graag bij jullie aansluiten en op de hoogte worden gehouden en steunen waar nodig is. Hettie Soetekouw.