Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Hier leest en ziet u reacties, opmerkingen, ingezonden brieven foto's en video's.                        

Het sprookje van MAA en de werkgelegenheid.

Exploitant Dürmaz ziet geen toekomst voor MAA en trekt zich, niet als eerste, terug. Een dag later verkondigt directeur MAABI Dhr. Waaijen dat MAA open is en open zal blijven. Herbezinning lijkt daarmee een pad dat de provincie niet wenst te bewandelen.

Onlangs zijn er ruim 19000 handtekeningen van verontruste Limburgers aangeboden aan de provincie met het verzoek een onafhankelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uit te laten voeren alvorens opnieuw vele miljoenen Limburgs belastinggeld in de luchthaven te pompen. Enkele uren later lagen deze handtekeningen in de prullenbak van het gouvernement: ons bestuur wil er niet aan. Is men bang voor de uitkomst? Ik vermoed van wel.

In de media, op straat, overal verkondigen de voorstanders van het gesubsidieerd openhouden en liefst laten groeien van de luchthaven dat de critici en tegenstanders van hun paradepaardje eens moeten nadenken over de gevolgen van het verlies aan werkgelegenheid. 

Daar wil ik toch even wat kritische noten bij plaatsen. De werkgelegenheid op MAA bedraagt maximaal 200 directe banen. Een bedrijf aldus zoals er duizenden zijn in het Midden en Klein Bedrijf.

Daarnaast zouden er wel 1000 tot 1500 indirecte banen mee gemoeid zijn. Dat is schromelijk overdreven. Het aantal indirecte banen ligt ergens tussen de 200 en 400. Dit zal door de voorstanders meteen worden aangevochten, maar juist een MKBA had daarin duidelijkheid kunnen verschaffen.

De door de provincie en de luchthaven gewenste groei levert maximaal 50 extra banen op, maar hier zitten de voorstanders en politici helaas in een tunnelvisie. Men heeft geen oog en oor voor de vele negatieve gevolgen voor Zuid-Limburg als regio en voor de direct omwonenden in het algemeen. Ik houd het hier bij een summiere opsomming: ernstige nachtrustverstoring, een nóg slechtere luchtkwaliteit, wegblijvende toeristen en waardedaling van woningen.

Gedeputeerde J. v.d. Akker noemt MAA een “luchthaven van nationaal belang” en “behorend tot de Limburgse basisinfrastructuur”. M.b.t. de eerste bewering vraag ik mij altijd af waarom er dan enkel en alleen Limburgs belastinggeld ingepompt wordt. Uit Den Haag komt niets. Ook de tweede klinkt vergezocht: geen Limburger die de luchthaven kan gebruiken om voor werk of ander belang van A naar B te komen. Ook het Limburgs bedrijfsleven maakt voor het vervoer van hun vracht nauwelijks gebruik van MAA. Het overgrote deel van de aan- en afgevoerde luchtvracht komt uit of gaat naar omringende landen en provincies. Denk aan de bloemen uit Afrika bedoeld voor het naast Schiphol gelegen Aalsmeer. Of de opdrachtgever uit Nieuw Vennep, ook naast Schiphol, die een vrachtje laat lossen op MAA om leeg door te vliegen naar Luik. 

Kort even over Corendon. Hoofdkantoor, en dus ook de banen, in Amsterdam. In Limburg rijdt een reeds gepensioneerde chauffeur op de pendelbus. Werkgelegenheid? Noord-Limburgers wonen dichter bij Eindhoven, Weeze en Düsseldorf. Zuid-Limburgers laten zich veelal door familie of vrienden bij MAA afzetten als ze met Corendon naar de zon willen. Het gratis parkeren is aantrekkelijk voor reizigers uit onze buurlanden en onze noordelijkere provincies. Zij laten hun eigen luchthavens graag links liggen om van dit Limburgs cadeautje te profiteren.

Sluit MAA en betaal desnoods het huidige personeel nog tot 10 jaar salaris door. Stukken goedkoper en verantwoorder dan doorgaan. Diverse mooie en economisch haalbare alternatieven voor het terrein en de gebouwen zijn uitgewerkt door OmwonendenMAA en te vinden op hun site.

Ik heb begin dit jaar in een co-productie reeds geschreven: groei van MAA betekent banenverlies voor Zuid-Limburg. Waarom kan een ziekenhuis in dit land failliet gaan en moeten er bij Nedcar 700 werknemers rechtstreeks de WW in? Maar MAA moet tegen elke prijs gered worden van de ondergang. Wie gelooft er nog in sprookjes?  De 19000 petitie-ondertekenaars in elk geval niet!


Wil Schoonbroodt is lezer van deze krant, econoom en strijder voor het behoud van het Limburgs leefklimaat.Burgemeester neemt vlucht naar voren. 

In De Limburger schrijft Mw Van Basten, onze Beekse Burgemeester, dat ze voorstander is van een (1) Zuid Limburg. Dat kan best een goed idee zijn. 

Ze stelt dat Beek "een verbindende schakel" wil zijn in de discussie met andere gemeenten. Notabene terwijl Beek zichzelf terugtrekt uit samenwerking met zijn buurgemeenten omdat die genuanceerder denken over MAA. Het college van BenW wil zich daarom niet aansluiten bij een samenwerkingsverband met negen andere plattelandsgemeenten. Het college stapt ook uit de gezamenlijke VVV van Zuid Limburg. 

Beek wil zijn troetelkind MAA koste wat kost laten groeien. Zelfs als dat de gemeenschap nu en later veel geld blijft kosten. Geld dat ook voor innovatie en duurzame ontwikkeling gebruikt kan worden. Kansen genoeg. 

Honderden mensen in Beek ervaren hinder van het vliegveld of vinden het om milieuredenen beter om het vliegveld in deze regio te sluiten. Mw. Van Basten is met "grotere" zaken bezig en negeert de olifant in haar eigen gemeente. Een burgemeester hoort boven de partijen te staan, maar niet op deze manier. Hoe geloofwaardig is Mw. Van Basten met haar artikel " vernieuwend verbinden" ?  

Isabel Urlings

Wij hebben als naaste buren van MAA er schoon genoeg van iedere dag, 7 dagen per week, om 6 uur uit bed gerukt te worden door Corendon; iedere dag ook in de vakanties. Kinderen hebben hier heel veel last van, psychisch hebben wij daar heel veel last van. Vooral in de wetenschap dat hier dus nooit een eind aan gaat komen ! 

Claire Winthagen Schietecoven.

Bericht: We wonen in Neerbeek precies op de vliegroute en het begint afschuwelijke proporties aan te nemen! Het begint al 's morgens vroeg met het overvliegen van zware vliegtuigen en de hele dag door nog een aantal keer! Ik houd mijn hart vast als ik vandaag alweer lees over de uitbreidings plannen!!! Ik nodig iedere voorstander van de uitbreiding uit een aantal dagen in ons huis te komen wonen en dan met droge ogen nog te beweren voor de uitbreiding te zijn!! Ook denk ik dat ons mooie huis en tuin in de toekomst onverkoopbaar zal zijn. Wat een drama, voor alle omwonenden.  S.S. Neerbeek. 

Met het krantenartikel over het toekomstscenario van MAA hoeven we over het terugdringen van de overlast niet meer te spreken. Waar kan ik de kosten voor emigratie van ons gezin declareren? "Zuid Limburg, je wil er niet meer wonen!"  J.L.

Ingezonden reactie aan depute Joost van den Akker (VVD) naar aanleiding van de position paper van MAA 25 september.

Geachte heer van den Akker,

Ik ben geen activist of iemand die gaat demonstreren of snel de pen grijpt maar de laatste tijd word ik steeds bozer en ongeruster over wat er om me heen gebeurt. Ik ben een normale man van 61 jaar, die werkt en 2 kinderen heeft groot gebracht. Mijn oudste zoon is pas vader geworden en ik vraag me af in wat voor wereld dat kind moet gaan opgroeien. Gisteren heeft dhr. Remkes (VVD-lid) een plan gepresenteerd om de stikstofuitstoot te gaan beperken. 

Ik lees tot mijn verbazing zojuist dat u van plan bent om Maastricht-Aachen-Airport te laten groeien. Dat strookt toch helemaal niet met de plannen van dhr.Remkes !!. Ook hier liggen Natura2000 gebieden (Geleenbeekdal/Grensmaas/Bemelerberg/ St.Pietersberg)
Hoe zit het met de fijnstof en geluidsoverlast voor mensen, zoals ik, die onder de aanvlieg- en vertrekroute van het vliegveld wonen.
Steeds komen voorstanders van uitbreiding van het vliegveld met drogredenen zoals economische groei. Er zijn genoeg wetenschappers die dit betwisten. 
In het geval van MAA is dit ook niet bewezen. Het is toch van de gekke dat hier een vliegtuig landt uit Kenia dat bloemen bij zich heeft. Dat deze bloemen worden uitgeladen en met (Poolse) vrachtauto,s ( over de weg dus) naar Aalsmeer worden gebracht. Hoe is het mogelijk??
Wie heeft hier economisch voordeel van? 
Er zijn vakantievluchten naar Turkije/Spanje/Italie. Vakantiegangers parkeren hun auto bij het vliegveld, stappen in en vertrekken. Ze komen terug, stappen in hun auto en rijden naar huis. Welk economisch voordeel hebben we ?

Waarom denkt u niet aan de vele burgers van deze provincie die gezond oud willen worden. Wat heb ik aan economisch voordeel, aan werk, als ik niet oud word?

U schijnt in Maastricht te wonen. Woont u onder de aanvlieg-vertrekroute van het vliegveld? Zo ja, slaapt u lekker of moet u ook de ramen sluiten om het lawaai buiten te houden?
Als u niet onder die routes woont, welk recht heeft u dan om die plannen voor te stellen?
Ik ben geen tegenstander van het vliegveld maar ben wel tegen de uitbreiding hiervan. Genoeg is genoeg.

Theo Janssen, Beek.

Foto: Ger Willems. Geverik Centrum.    

Bij Ger komen ze recht boven het huis over. In november heeft hij geluidmetingen gedaan met resultaten boven de 100 dB. Dat levert gehoorschade op bij langdurig blootstellen. In Geverik Zuid (in de beeldentuin van Jo Peters) heeft een mobiele meetpaal van de RUD van april tot juli geluid gemeten. De resultaten laten ook pieken van > 100 dB zien. In de CRO worden deze uitkomsten nu besproken. Benieuwd welke maatregelen er volgen.  

Bij de Omwonenden MAA zijn 420 mensen aangesloten. Tot nu toe waren Schietecoven, Ulestraten en Geverik kernen waar mensen eigen initiatieven namen. Denk aan Schietecoven waar men geld inzamelde om een fijnstof meter aan te schaffen. Nu kunnen we aan dit rijtje Rothem toevoegen. Onder de bezielende leiding van Edwin Lustermans (zie foto) wordt hier constructief meegedacht over hinder beperkende maatregelen tegen de overlast van MAA.

Rothem heeft te maken met 3 vormen van overlast: de autowegen, de spoorlijn Maastricht-Heerlen en laag overkomende vliegtuigen. Edwin heeft vanuit zijn tuin gefilmd en dan wordt duidelijk dat je geen gesprek meer kunt voeren als zo'n kist overkomt. Om nog maar niet te spreken van de fijnstof en ultra fijnstof. Samen met Han Hameleers, Rob Gorissen en Jo Dolmans komen ze regelmatig bij elkaar. Nu wordt er druk geflyerd en posters opgehangen tegen de mogelijke nachtvluchten. 

Maar ook politiek is men in Rothem actief. Via dhr. van Raan, 2e kamerlid voor de Partij van de Dieren, worden vragen gesteld aan de minister. Onderwerpen zijn: de provincie als eigenaar van het vliegveld en hoe onafhankelijk je dan bent, het niet functioneren van het klachtenbureau KICL, de crisis in de CRO, het verlies van banen in de Limburgse toeristen sector, etc. Een ander onderwerp dat de aandacht opeist is de waardevermindering van de woningen door het vliegverkeer. Bezwaren tegen de WOZ waarde lopen al bij de gemeente Meerssen. Als er specifieke vragen leven in de groep doen ze een beroep op expertise uit de Alliantie of OmwonendenMAA. Samen staan we sterk tegenover de lobby van de vliegtuigsector. Veel succes in Rothem.


Foto: Hans Sinkeldam.

Reactie: Ik maak me ernstige zorgen over de ontwikkelingen rondom MAA. Ik woon met twee jonge kinderen in Ulestraten. Mij valt op dat andere ouders zo gelaten kunnen zijn, het lijkt alsof ze niet voldoende doordrongen zijn van de feiten en de nadelige effecten op gezondheid. Ik zou graag mensen mobiliseren, in actie zien komen, weerstand bieden. Jullie doen echt super goed werk, maar het geluid van bezorgde inwoners mis ik. Als ik zie wat er rondom Lelystad aan weerstand kwam. Ik ben bang dat we als Limburgers te passief zijn (dit is wat ik in mijn directe omgeving zie en hoor) en dat straks het kwaad is geschied en we niet meer terug kunnen. Ik sluit me dan ook graag aan bij jullie maar ben ook zoekende naar hoe we ons meer kunnen laten horen. Als ik iets kan doen in deze hoor ik het graag. Overigens zie ik op de website van Sjoen en stil de link naar wat je kunt doen. Dit is denk ik wel handig ook voor jullie omdat je met dat idee ook de website bezoekt. Ik wil zelf iets doen en (ondanks alle vertrouwen in jullie) niet afwachten. Hartelijk groet en veel succes in de Notenbalk.     E.V. Ulestraten.


Reactie: Na het bericht in de krant over de mogelijke nachtvluchten, is er bij mij een grens bereikt. Ik wil me graag bij jullie aansluiten en op de hoogte worden gehouden en steunen waar nodig is. Hettie Soetekouw.