Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Hier leest en ziet u reacties, opmerkingen, ingezonden brieven foto's en video's. 

Foto: Ger Willems. Geverik Centrum.    

Bij Ger komen ze recht boven het huis over. In november heeft hij geluidmetingen gedaan met resultaten boven de 100 dB. Dat levert gehoorschade op bij langdurig blootstellen. In Geverik Zuid (in de beeldentuin van Jo Peters) heeft een mobiele meetpaal van de RUD van april tot juli geluid gemeten. De resultaten laten ook pieken van > 100 dB zien. In de CRO worden deze uitkomsten nu besproken. Benieuwd welke maatregelen er volgen.  

Bij de Omwonenden MAA zijn 420 mensen aangesloten. Tot nu toe waren Schietecoven, Ulestraten en Geverik kernen waar mensen eigen initiatieven namen. Denk aan Schietecoven waar men geld inzamelde om een fijnstof meter aan te schaffen. Nu kunnen we aan dit rijtje Rothem toevoegen. Onder de bezielende leiding van Edwin Lustermans (zie foto) wordt hier constructief meegedacht over hinder beperkende maatregelen tegen de overlast van MAA.

Rothem heeft te maken met 3 vormen van overlast: de autowegen, de spoorlijn Maastricht-Heerlen en laag overkomende vliegtuigen. Edwin heeft vanuit zijn tuin gefilmd en dan wordt duidelijk dat je geen gesprek meer kunt voeren als zo'n kist overkomt. Om nog maar niet te spreken van de fijnstof en ultra fijnstof. Samen met Han Hameleers, Rob Gorissen en Jo Dolmans komen ze regelmatig bij elkaar. Nu wordt er druk geflyerd en posters opgehangen tegen de mogelijke nachtvluchten. 

Maar ook politiek is men in Rothem actief. Via dhr. van Raan, 2e kamerlid voor de Partij van de Dieren, worden vragen gesteld aan de minister. Onderwerpen zijn: de provincie als eigenaar van het vliegveld en hoe onafhankelijk je dan bent, het niet functioneren van het klachtenbureau KICL, de crisis in de CRO, het verlies van banen in de Limburgse toeristen sector, etc. Een ander onderwerp dat de aandacht opeist is de waardevermindering van de woningen door het vliegverkeer. Bezwaren tegen de WOZ waarde lopen al bij de gemeente Meerssen. Als er specifieke vragen leven in de groep doen ze een beroep op expertise uit de Alliantie of OmwonendenMAA. Samen staan we sterk tegenover de lobby van de vliegtuigsector. Veel succes in Rothem.


Foto: Hans Sinkeldam.

Reactie: Ik maak me ernstige zorgen over de ontwikkelingen rondom MAA. Ik woon met twee jonge kinderen in Ulestraten. Mij valt op dat andere ouders zo gelaten kunnen zijn, het lijkt alsof ze niet voldoende doordrongen zijn van de feiten en de nadelige effecten op gezondheid. Ik zou graag mensen mobiliseren, in actie zien komen, weerstand bieden. Jullie doen echt super goed werk, maar het geluid van bezorgde inwoners mis ik. Als ik zie wat er rondom Lelystad aan weerstand kwam. Ik ben bang dat we als Limburgers te passief zijn (dit is wat ik in mijn directe omgeving zie en hoor) en dat straks het kwaad is geschied en we niet meer terug kunnen. Ik sluit me dan ook graag aan bij jullie maar ben ook zoekende naar hoe we ons meer kunnen laten horen. Als ik iets kan doen in deze hoor ik het graag. Overigens zie ik op de website van Sjoen en stil de link naar wat je kunt doen. Dit is denk ik wel handig ook voor jullie omdat je met dat idee ook de website bezoekt. Ik wil zelf iets doen en (ondanks alle vertrouwen in jullie) niet afwachten. Hartelijk groet en veel succes in de Notenbalk.     E.V. Ulestraten.


Reactie: Na het bericht in de krant over de mogelijke nachtvluchten, is er bij mij een grens bereikt. Ik wil me graag bij jullie aansluiten en op de hoogte worden gehouden en steunen waar nodig is. Hettie Soetekouw.

Bericht: Ik heb gegniffeld over de cocainevangst, ik ben niet de enige vermoed ik. Maar even serieus: wat moeten wij met bloemen uit Zuid-Amerika? Hoe dom kun je zijn?Het vervoer kost meer dan de bloemen. Het vervoer levert daarnaast een onbetaalde milieurekening. Wat schiet onze regio daar mee op? Ja, werkgelegenheid in schimmige zaken, zitten we daar op te wachten?We zijn al nationale koploper op dat gebied. 

Isabel Urlings, Geverik.