Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen MAA.

Meten is weten

Tijdens de CRO vergadering van 19 dec. deelde Maarten van der Sande (provincie) de aanwezigen mee dat de geluid meet palen operationeel zijn. Het gaat hier om 3 meetpunten in Beek en 3 in Meerssen. Via de website van www.Sensornet.nl is nu direct te zien hoeveel geluid er gemeten wordt.  

Hier ziet u de meetpaal in Geverik. Die staat direct naast de landingsbaan zodat er geen misverstand kan ontstaan over de herkomst van het geluid. De andere meetpalen staan in Kelmond en Beek centrum. 
In Meerssen wordt gemeten bij het kindcentrum/bibliotheek, en in de Pastoor Dominicus Hexstraat .


  


En in Rothem op het dak van gemeenschap huis De Koel.
Wat nog niet werkt is dat naast het geluids niveau ook de bijbehorende vliegtuig gegevens vermeld worden. We zullen hierover contact opnemen met de RUD. Je kunt nu per meetpaal in je buurt zien hoeveel geluid overlast geproduceerd wordt. Met de pijltoetsen kun je per uur terug -of vooruit gaan. Ook de uren dat de luchthaven dicht is gaat de meting door. Daardoor kunnen we in Geverik nu ook aantonen dat de luchthaven 's nachts tussen 23 en 06 uur ook gemiddeld zo'n 60 tot 65 dB produceert!    

Het aantal klachten over MAA is ernstig toegenomen en de CRO en Provincie vragen zich af hoe dat kan. Ga daarvoor maar eens naar 23 december naar meetpaal Geverikerstraat 6191RR. 06.05 uur Corendon 92 dB / 07.20 ? 90.7 dB / 08.25 ? 91.6 dB / 08.55 ? 91.1 dB / 12.50 ? 97.7 dB / 14.58 ? 89.3 dB / 16.35 ? 83.1dB / 17.50 ? 87.7 dB  20.21 ? 87,2 dB. Dat zijn 9 KICL klachten op een dag !!!  Op 12 december om 12.19 uur werd 103.5 dB genoteerd !!! Alle kernen om MAA heen hebben deze overlast in meer of mindere mate. Doe daar wat aan MAA, en neem onze klachten serieus CRO.