Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Meten is weten

 

Er wordt weer gemeten !  Op 2 locaties. In Schietecoven direct naast de landings baan. Hier wordt voornamelijk grondlawaai zoals taxiën, draaien, afremmen en natuurlijk landen gemeten. De tweede locatie is in Geverik. Hier heeft de RUD een microfoon geplaatst om het opstijgen en landen te meten. (Ger Willems heeft dit zelf ook al gedaan. Zijn bevindingen leest u hieronder.) 

Afspraak was dat de data aan de OmwonendenMAA ook ter beschikking zou worden gesteld. Dat is nog steeds niet gebeurd. Navraag bij de Provincie/RUD leert dat de gegevens eerst nog bewerkt moeten worden alvorens wij ze ter beschikking krijgen. Flauw vinden we dat. Begin mei zei de provincie dat de gegevens op de site van de CRO zouden staan. U begrijpt het al ..... niet dus. Afgelopen week gemaild met de Provincie. Het had allemaal langer geduurd, excuses. Eerst krijgen de CRO leden de uitkomsten en daarna wij OmwonendenMAA. Wordt vervolgd !!!  

 


Nieuws over de activiteiten van de werkgroep meten is weten.

Ger Willems woont in Geverik, al 45 jaar. Hij heeft een interieur timmerbedrijf en werkte van thuis uit. Inmiddels is hij met pensioen. Hij werkte vorig jaar mee aan de gefilmde interviews. Ger woont in het centrum van Geverik. In november ging hij gewapend met microfoon aan de slag. Hij wil weten hoeveel geluid er door vrachtvliegtuigen geproduceerd wordt. Vliegtuigen die 45 meter boven zijn huis vliegen. Het resultaat is alarmerend. 

Per week blijkt dat er 6 keer meer dan 100 dB aan geluid geproduceerd wordt. 4 Keer was de boosdoener een Sky Gates toestel. Op vrijdag 23 november om 16.49 uur was het met 107.3 dB zo erg dat in huis alles trilde en rammelde!!! Vervolgens was er 8 keer meer dan 90 dB, 6 keer meer dan 80dB en 5 keer meer dan 70 dB, per week. Het stationair draaien voor de vrachtloods levert tussen de 65 en 75 dB op. Deze waarden tasten onze leefomgeving aan; dat moet stoppen!!!  


In Schietecoven is Wil Schoonbroodt druk in de weer met zijn zelf aangeschafte geluid meter. Schietecoven ligt naast de baan op 150 m. Wil is hier bezig met het meten van het grondgeluid vanaf zijn balkon. Onder grondgeluid verstaan we het taxiën, het remmen op de motoren tijdens het landen, het draaien op de twee draaiplaatsen, stationair draaien voor de vrachtloods oost etc. Voorlopige resultaten tonen waarden van gemiddeld 80 dB voor taxigeluid, draaien met 75 tot 85 dB en opstijgen in noordelijke richting met uitschieters tot 109,1 dB. De grote boosdoeners zijn ook hier weer Sky Gates, Kalitta, Silkway en Cargolux

Deze voorlopige resultaten bevestigen wat we van omwonenden al geruime tijd horen; die 4 motorige oude vracht toestellen horen niet thuis op dit vliegveld. "Een vliegveld in de bebouwde kom", zoals Edwin Verhoeven uit Ulestraten het noemt. We beraden ons welke acties we hierop gaan ondernemen