Omwonenden MAA

Burgerinitiatief tegen uitbreiding MAA

Welkom op onze website!

 

Leuk u hier te ontmoeten. 

We gaan proberen u hier wekelijks van informatie te voorzien zodat u op de hoogte blijft. En dat is hard nodig want er is de laatste tijd veel gebeurd. U leest dat in de krant, ziet het bij L1 of 1Limburg, de Geulbode of de Nuutsbaeker en nu dus hier op onze website. 

Wij zijn de omwonenden van het vliegveld. Dat wonen varieert van 140 m. tot een paar kilometer van de baan. Denk aan Geulle, Moorveld, Kasen, Bunde, Meerssen, Amby, Rothem, Schietecoven, Humcoven, Ulestraten, Genhout, Kelmond, Geverik, Beek etc.  

Wij hebben de afgelopen decennia in harmonie kunnen leven en wonen met de luchthaven, maar na de uitbreiding met 250 meter van de start- landingsbaan en daarmee de komst van zware vrachtvliegtuigen is de balans danig verstoord. Onze leefomgeving komt in het gedrang en dat pikken we niet. We zijn actievoerders die met argumenten het gesprek aangaan maar ook met oplossingen komen.

Via deze website, de digitale nieuwsbrief, Whats App en regelmatige bijeenkomsten houden we u op de hoogte van onze activiteiten. Inmiddels is OmwonendenMAA met 400 burgers een burgerinitiatief waar rekening mee gehouden wordt.

In deze tijd van nep-nieuws verzeker ik u dat we ons uiterste best doen om de feiten te controleren en ook onze foto's zijn niet bewerkt. Hebt u informatie of foto's voor deze website neem dan contact op met omwonendenmaa@gmail.com en we overleggen samen hoe en wat we zullen plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Lou Wanten, webredacteur.In de Beekse commissie vergadering grondzaken stond vorige week de dakpannen incidenten in Beek en Meerssen op de agenda. En in een raadsinformatiebrief van de gemeente Meerssen komt veiligheid en vortexschade (dakpannen) ook aan bod. Het Nederlands lucht en ruimtevaartcentrum (NLR) heeft onderzoek gedaan naar de technische oorzaken van dakpan schade als gevolg van vliegverkeer van MAA. De conclusie van de NLR is dat de huidige luchtvaart wet -en regelgeving geen handvaten bieden die gebruikt kunnen worden bij de aanpak van de dakpan schade.  De beide gemeentes vragen nu aan het ministerie of de veiligheids eisen rond MAA moeten worden aangepast. Ondertussen vliegt alles gewoon door sterker nog, dit jaar vliegt Corendon met 2 vliegtuigen het dubbele van vorig jaar !!!


De dakpannen hebben tot nu toe nog geen slachtoffers gemaakt. Maar bij mij in Geverik scheelde dat heel weinig. Met gasten stonden we voor ons huis toen afgelopen september een Corendon landde, en voor iedereen zichtbaar en hoorbaar een wervelwind veroorzaakte die aan beide kanten van de nok pannen optilde en op de binnenplaats smeet. Was dat 5 minuten later gebeurt hadden we de ambulance kunnen bellen, want zo’n pan komt hard aan!

Rechter Jack Verhoeven daarover: “Het moedwillig vernielen van daken is niet alleen vervelend voor omwonenden, maar het is civielrechtelijk onrechtmatig en het is ook een strafbaar feit. Als ik stelselmatig dakpannen van mijn buren verniel, dan krijg ik de politie op mijn dak”.

Voor de inwoners van de gemeenten Beek en Meerssen is gezondheid en veiligheid het belangrijkste, en is het onacceptabel wanneer hun leefbaarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van MAA.

De partijen op en rond MAA moeten gezamenlijk zorgen voor een: license to operate

Voorbeeld hiervan is TATA Steel in IJmuiden en Chemelot is hier ook mee bezig als uitvloeisel van het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid.

Bij zo’n license to operate gaat het om de formele én informele goedkeuring van de omgeving (omwonenden en betrokken overheden) om risicovolle activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan landen en opstijgen van vliegtuigen kort op dichtbevolkt gebied, de opslag van grote hoeveelheden kerosine binnen woonkernen en kort op de A2 etc. 

De partijen op en rond MAA dienen aan de omgeving aan te tonen dat zij de risico’s van hun activiteiten kennen en beheersen. Hiermee krijgen zij het vertrouwen van de omgeving om door te gaan met de activiteiten die worden ontplooid.

Omdat MAA tussen bebouwing ligt moeten de omliggende gemeenten en de provincie een ambitieuze en uitgewerkte veiligheidsvisie ontwikkelen met als uitgangspunt een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau dat verder gaat dan de wettelijke normen voor veiligheid.

Die geformuleerde veiligheidsambities moeten leidend zijn in alle rollen die de provincie vervult ten aanzien van MAA. 

Op deze manier kunnen we misschien voorkomen dat er slachtoffers gaan vallen bij dakpan incidenten of andere calamiteiten maar dan moeten we wel met elkaar in gesprek. OmwonendenMAA roept MAA, Provincie, CRO en gemeente Beek en Meerssen op om overleg te voeren en je niet te verstoppen achter een digitale tool. Organiseer eens een barbecue, dat werkt veel beter!


Lou Wanten.